Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Legislación y normas éticas CEIm-PSMAR

Normativa europea:

 • Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris.
 • Reglament (UE) Nº 536/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els assaigs clínics amb medicaments d'us humà.
 • Conveni del Consell d'Europa per la protecció dels Drets Humans i la Dignitat de l'Ésser Humà respecte a les aplicacions de la Biologia i la Medicina (Oviedo, 4 d'abril de 1997).
 • UNE-EN ISO 14255:2011 d'Investigació clínica de productes sanitaris per humans.

Normativa española:

 • Reial Decret 957/2020, de 3 de novembre de 2020, pel qual es regulen los estudis observacionals amb medicaments d'ús humà.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel que es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics.
 • Reial Decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel que s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats d'investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per la investigació biomèdica.
 • Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.
 • Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, pel qual es publiquen les directrius sobre estudis post-autorització de tipus observacional per a medicaments d'ús humà.
 • Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'Investigació biomèdica.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'Autonomia del Pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Normativa nacional:

 • Decret 406/2006 de 24 d'octubre, d'acreditació dels comitès ètics d'investigació clínica.
 • Instrucció 1/2003. Requisits per a la realització d'estudis postautorització de medicaments en els centres sanitaris de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya

Documentos de referencia:

 • Declaració de Hèlsinki i les successives revisions.
 • Normes de Bona Pràctica Clínica (CPMP/ICH/135/95).
 • Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research. WHO, Geneva 2000. https://apps.who.int/iris/handle/10665/66429
 • Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants. World Health Organization 2011
 • Memoràndum de Col·laboració i intercanvi d'Informació entre l'AEMPS i els CEIm (21 de juny de 2016).
 • Instruccions per la realització d'estudis observacionals amb medicaments: Procediments, terminis i format de les dades que inclourà el Registre Espanyol d'estudis clínics (REec)
 • Memoràndum de col·laboració entre els Comitès d'Ètica de la investigació amb medicaments per a l'avaluació i gestió dels Estudis Observacionals amb medicaments. Versió 1, Novembre de 2021.
 • Document d'instruccions de l'AEMPS per la realització de assaig clínics a Espanya (Versió 16, de 31 de gener de 2022).
 • Criteris específics comuns per l'acreditació, inspecció i renovació de l'acreditació de dels CEIm (3 de març de 2017).
 • Instruccions per la transmissió electrònica de sospites de reaccions adverses dirigides a promotors d'estudis observacionals amb medicaments d'ús humà no titulars de l'autorització de comercialització (del 04-01-2021).

Webs de referencia

 • Contacto

  Secretaría técnica:
  Cristina Llop(ELIMINAR)

  Horari: 9 a 14 dll-dv

  Tel:
  93 316 06 79

  Fax:
  93 316 06 36

  1ª planta, espai 163.05 c/Doctor Aiguader, 88 (Edifici PRBB)
  08003 Barcelona

 • Contacto

  Secretaria Administrativa:
  Esther Catalan(ELIMINAR)

  Horari: 9 a 14 dll-dv

  Tel:
  93 316 06 77

  Fax:
  93 316 06 36

  1ª planta, espai 163.05 c/Doctor Aiguader, 88 (Edifici PRBB)
  08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Aviso legal y Política de Privacidad | Política de cookies | Mapa Web | Accesibilidad | Dirección y accesos | Contacto