IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Recerca científica amb veu de dona

La trajectòria de la recerca científica a l'Hospital del Mar seria incompleta sense la contribució, ahir com avui, de dones investigadores que han deixat una empremta pròpia dins de la seva història. Recuperar la memòria de les investigadores és, avui més que avui, un exercici de responsabilitat i una reivindicació del paper fonamental que les científiques han tingut i tenen en un entorn que, tradicionalment, ha estat fortament masculinitzat. Una de les figures clau de la recerca en clau femenina durant el primer dels períodes de la biografia de l'IMIM va ser la Dra. Clara Roy, pionera de la recerca a l'Hospital, sempre a l'ombra del seu mestre, el Dr. Amadeo Foz.

Amb el pas dels anys, i de manera molt en especial a partir del restabliment de la democràcia, les dones han tingut un paper cada vegada més decisiu tant pel que fa a la recerca com a la seva gestió. A l'IMIM, més de la meitat dels llocs d'investigació els ocupen dones. Tot i això, encara en el segle XXI, les dones que decideixen optar per desenvolupar la seva carrera en els diversos camps de la ciència veuen com, de forma habitual, reben beques de recerca menors que els seus companys homes, o com només ocupen el 12% dels càrrecs a les acadèmies de ciències nacionals, quan són un terç de les investigadores.

A continuació es presenten vuit perfils representatius d'investigadores i gestores que visualitzen els àmbits de recerca i funcionament de l'Hospital del Mar. És un reconeixement a totes les dones que, d'una manera o una altra, fan possible que la ciència contribueixi a millorar la salut de les persones.

OBRINT CAMÍ

"La Dra. Clara Roy serà recordada per l'exemplaritat en el treball. La història de la microbiologia espanyola sempre la tindrà present. El record de la que va ser una gran mestra romandrà inesborrable entre els que vam tenir la fortuna de ser els seus alumnes." Jordi Camí

La Dra. Clara Roy Avenosa va ser una científica catalana pionera de les recerques en microbiologia clínica a Espanya. Va ser una estreta col·laboradora del Dr. Amadeo Foz, personalitat destacada de la recerca científica a l'Hospital del Mar entre 1950 i 1984 juntament amb el seu còlega el Dr. Jordi Gras. Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona el 1956, un any després va començar a col·laborar amb el Dr. Foz a l'Hospital del Mar. La seva tesi doctoral havia estat dirigida pel mateix Dr. Foz, del qual n'arribaria a esdevenir la seva principal col·laboradora amb el pas dels anys. De fet, el mestratge i el llegat de les recerques en microbiologia de l'Hospital del Mar no es poden entendre sense la contribució, que sovint ha passat desapercebuda, de la doctora Clara Roy.

L'any 1976 va introduir a Espanya l'estudi de les betalactamases, considerada una eina avançada per a l'anàlisi i seguiment de la resistència bacteriana als antibiòtics, àmbit d'estudi sobre el qual va ser una autoritat. L'any 1985 va esdevenir professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, on ja col·laborava des de la seva fundació a final de la dècada de 1960 de la mà del Dr. Foz. La docència universitària, juntament amb la recerca científica a l'Hospital del Mar, van protagonitzar la trajectòria professional d'una investigadora capdavantera que ha estat reconeguda, de manera unànime, tant pels seus alumnes com pels seus companys de professió.

(Barcelona, 1954)

"La recerca necessita persones molt ben preparades i que puguin treballar de forma tranquil·la, en un bon ambient de treball, amb els mitjans necessaris i sense pressions administratives. Això és el que he procurat durant aquests anys a l'IMIM".

Balbina Ugena s'incorpora a l'Hospital del Mar el 1976 com a infermera de malalties infeccioses, cures intensives i urgències. Posteriorment amplia els seus estudis en l'àmbit de la direcció i organització del capital humà el que li permet esdevenir un dels referents de la gestió de la recerca a l'IMIM.

El 1982 és una de les protagonistes de la nova àrea d'assaigs clínics de la unitat de farmacologia clínica de l'Hospital del Mar. El 1995 crea i desenvolupa el servei de recursos humans de l'IMIM en les seves diferents seccions com seguretat i higiene en el treball o formació entre d'altres. Com a directora de gestió el 2003, coordina la primera acreditació de I'IMIM com a Instituto de Investigación Sanitaria, l'obtenció del reconeixement europeu HR Excellence in research i participa activament en la creació del primer Grup de Recerca Infermera.
Va pertànyer a diversos comitès i comissions entre els que cal destacar el Comitè d'Assaigs Clínics coordinant la seva organització i reestructuració a Comitè Ètic d'Investigació Clínica i a la Comissió de Recerca de l'Hospital del Mar, exercint funcions de secretària tècnica. 

(La Habana, Cuba 1948)

"La recerca en salut és el primer pas per millorar la salut de la població. Prevenir la malaltia és guanyar dues vegades: una per a l'individu i dues per al sistema sanitari"

La Dra Maribel Covas va liderar el grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de l'IMIM entre el 1995 i 2013. Abans havia estat cap de Secció del Laboratori de Bioquímica i coordinadora dels laboratoris d'anàlisis clíniques de l'Hospital del Mar i de l'Esperança. El seu treball s'ha centrat amb la nutrició i els factors protectors de la malaltia cardiovascular, concretament amb la dieta mediterrània, l'oli d'oliva i el vi. Ha estat investigadora de referència coordinant diversos projectes tant nacionals com internacionals.

Va ser professora de les facultats de Farmàcia, de Medicina i de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, així com de la Universitat de Panamà. Ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els que destaca el Carlos Martí Heinnenberg 2009 de l'Institut Danone, per la seva trajectòria científica en l'estudi de la nutrició o el 2018 International Nuts and Dried Fruit Council, per a la seva excel·lència en recerca. Va ser investigadora principal de l'equip de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBEROBN) del Ministeri de Ciència i Innovació entre 2004 i 2013.

 (Barcelona, 1957)

"Al llarg de la meva carrera, una de les metes ha estat facilitar la transició del concepte d'addicció com a problema social, relacionat amb una imatge de persona viciosa, amb clares connotacions negatives, gairebé delinqüencials, al de l'addicció com a malaltia del sistema nerviós central, amb repercussions per a la família i la societat, però, sobretot, per a la persona que la pateix, per al malalt"

La Dra Marta Torrens s'incorpora a l'Hospital del Mar el 1988 i es dedica professionalment a la psiquiatria en concret a les addiccions a substàncies. El 1998 liderarà el grup de recerca en addiccions de l'IMIM i es centrarà en estudiar l'avaluació i tractament de les addiccions a substàncies com ara opiacis, alcohol, cocaïna etc, així com en el diagnòstic i tractament de la presencia d'altres trastorns psiquiatrics (Patologia Dual), i la perspectiva de gènere a les addiccions.

Des del 2021 es coordinadora estatal de la Xarxa d'Investigació en Atenció Primaria d'Addiccions de l'Institut de Salut Carlos III. És col·laboradora experta habitual en institucions internacionals com Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut o l'Observatori Europeu de Drogues.

Ha estat reconeguda amb prestigosos guardons com el Nyswander-Dole Award, de l'American Association for Opiate Dependence Treatment o la Creu Blanca del Ministeri de Sanitat per la contribució al Pla Nacional Sobre Drogues.

 (Barcelona, 1955)

"La Medicina d'avui és una ciència multidisciplinar en contínua evolució que no s'entendria sense la col·laboració de professionals qualificats d'altres àrees de coneixement i de la implicació dels pacients i de la societat que cedeixen les seves dades i mostres biològiques, essencials per a molts projectes de recerca bàsica i clínica destinats a la prevenció de les malalties i la millora de la salut de les persones."

La Dra Montserrat Torà, metge especialista en Anàlisis Clíniques inicia la seva activitat a l'Hospital de l'Esperança el 1979. El 1990 s'incorpora com a investigadora a la unitat de recerca de Biologia Cel·lular i Molecular de l'IMIM i més tard com a professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Participa en diversos projectes de càncer de pàncrees, bufeta i pulmó.

El 2001 esdevé directora dels Serveis Científico-Tècnics i crea el departament que agruparà tots els serveis de suport a la recerca biomèdica, iniciativa que va suposar un gran pas en la millora de la recerca a l'IMIM.

El 2009 ocupa la Direcció Científica del MARBiobanc per gestionar les mostres biològiques humanes destinades a la recerca, d'acord amb els requeriments ètico-legals vigents. Va ser membre del Comitè de direcció de la Plataforma Nacional de Biobancos de l'Instituto de Salud Carlos III i persona molt reconeguda en el panorama nacional de biobancs.

EL PRESENT I FUTUR

(Barcelona, 1965)

"La recerca en càncer es la nostra única eina per millorar les perspectives de vida dels pacients oncològics. Les actuacions s'han de fer des de la recerca més bàsica fins a la seva aplicació en recerca clínica i després treballar per la seva implementació als hospitals, perquè arribi als pacients. És una piràmide que s'ha de sostenir amb una gran base de recerca bàsica perquè és d'on venen els grans descobriments."

La Dra. Anna Bigas s'incorpora a l'IMIM l'any 2009 i es dedica a l'estudi de com es generen i renoven les cèl·lules mare que mantenen els diferents teixits en condicions fisiològiques, processos similars als emprats pels tumors per la seva perpetuació. Es centra en el sistema hematopoètic, mitjançant el qual es generen les cèl·lules de la sang, i en el procés de la leucèmia.

Coordina el grup de cèl·lules mare i càncer de l'IMIM, és vicedirectora de recerca preclínica de l'Institut Josep Carreres i directora científica del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Càncer (CIBERONC). Compta amb gran reconeixement internacional, és membre de l'Organització Europea de Biologia Molecular i de diverses societats científiques.

Es una de les dones més influents en l'àmbit de l'oncologia. Forma part de l'equip que està establint les prioritzacions de la recerca per la Missió Europea del Càncer, amb l'objectiu de preservar 3 milions de vides l'any 2030.

(Barcelona, 1969)

"La recerca científica es cabdal per avançar en el coneixement i poder fer front als reptes de salut als que s'enfronten les societats humanes. La biologia investiga el funcionament dels éssers vius i, juntament amb la farmacologia, és la base de la medicina moderna. Ara, amb el coneixement del genoma, podem identificar les mutacions que donen lloc a malalties, des de les hereditàries fins al càncer. Això ens permet fer un millor diagnòstic i desenvolupar nous tractaments."

La Dra Mar Albà és la primera directora d'un programa de recerca de l'IMIM. Actualment dirigeix el programa de recerca en Informàtica Biomèdica, on lidera el Grup de Genòmica Evolutiva. Ha dirigit 11 tesis doctorals i és autora de més d'un centenar de publicacions. El 2022 va rebre una de les beques més prestigioses en l'àmbit europeu, l'Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca. A la Universitat Pompeu Fabra ha impartit classes de bioinformàtica durant 20 anys.

Té una àmplia experiència en el desenvolupament d'eines computacionals per a l'anàlisi de dades biomèdiques. El seu equip utilitza mètodes de seqüenciació d'alt rendiment per comprendre millor els processos subjacents a la formació de nous gens. El grup també estudia com les mutacions al càncer donen lloc a alteracions en el transcriptoma i proteoma, i com això repercuteix en la resposta al tractament.

(Barcelona, 1968)

"L'estil de vida, com una dieta i hàbits dietètics saludables, o practicar regularment activitat física, són factors clau per la promoció diària de la salut d'infants, adults i persones de més edat. Cal que aquestes recomanacions arribin a professionals sanitaris, sistema educatiu i a tota la societat de manera planera i comprensible, i basant-se en evidència científica."

La Dra Montse Fitó investiga en dieta mediterrània i estil de vida, participant en assajos clínics a gran escala. Es centra en descobrir nous biomarcadors i esbrinar els mecanismes darrera el risc de patir malalties cardiovasculars o neurodegeneratives, per avançar en la innovació terapèutica.

Són els primers assaigs clínics aleatoritzats i controlats amb una intervenció d'estil de vida realitzats sobre prevenció cardiovascular al món. Els resultats s'han traduït en recomanacions incloses en guies clíniques nacionals i internacionals per la prevenció de malalties cardiovasculars.

Dirigeix el programa d'Epidemiologia i Salut Pública, coordina el Grup de Risc Cardiovascular i Nutrició a l'IMIM i a la xarxa d'excel·lència espanyola CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn) i és membre de la Junta Permanent del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans. És investigadora i membre del comitè de direcció dels prestigiosos assaigs PREDIMED i PREDIMEDPlus.

 (Barcelona, 1978)

"Es essencial investigar des d'una vessant multi i interdisciplinar, inspirant i promovent a joves investigadors i investigadores"

La Dra. Azucena Justicia és infermera especialista en Salut Mental i doctora en Psiquiatria. El seu interès científic es centra en el desenvolupament, implementació i avaluació d'intervencions orientades a la promoció de la salut, la detecció i intervenció precoç vers la millora en l´atenció de la salut mental. Ha desenvolupat una doble carrera professional com a infermera i investigadora, combinant l´activitat clínica-assistencial amb la recerca.

Al Regne Unit, on va ampliar la seva formació a la Universitat de Cambridge, va coordinar dos projectes en l´àmbit de la intervencció precoç en psicosi. Es va incorporar a l´IMIM al 2014, on va participar activament en la creació del Grup de Recerca de Salut Mental, investigant l´impacte de les intervencions multinivell en depressió. Actualment és coordinadora del Grup de Recerca en Cures en Salut del Programa d´Epidemiologia i Salut Pública de l´IMIM.

Es membre de diferents societats científiques i de l´Aliança Europea Contra la Depressió (EAAD). És investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) del Instituto de Salud Carlos III.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte