Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Recerca científica amb veu de dona

La trajectòria de la recerca científica a l’IMIM i a l’Hospital del Mar seria incompleta sense la contribució, tant ahir com avui, de dones investigadores que han deixat una empremta pròpia dins de la seva història. Recuperar la memòria de les investigadores és, avui més que mai, un exercici de responsabilitat i una reivindicació del paper fonamental que les científiques han tingut i tenen en un entorn que, tradicionalment, ha estat fortament masculinitzat. Una de les figures clau de la recerca femenina durant el primer dels períodes de la biografia de l'IMIM va ser la Dra. Clara Roy, pionera de la recerca a l'Hospital, sempre a l'ombra del seu mestre, el Dr. Amadeo Foz.

Amb el pas dels anys, i de manera molt especial a partir del restabliment de la democràcia, les dones han tingut un paper cada vegada més decisiu tant pel que fa a la recerca com a la seva gestió. 

A continuació es presenten vuit perfils representatius d'investigadores i gestores que visualitzen els àmbits de recerca i funcionament de l'IMIM. És un reconeixement a totes les dones que, d'una manera o una altra, fan possible que la ciència contribueixi a millorar la salut de les persones.

OBRINT CAMÍ

"La Dra. Clara Roy serà recordada per l'exemplaritat en el treball. La història de la microbiologia espanyola sempre la tindrà present. El record de la que va ser una gran mestra romandrà inesborrable entre els que vam tenir la fortuna de ser els seus alumnes." Jordi Camí

La Dra. Clara Roy Avenosa va ser una científica catalana pionera de les recerques en microbiologia clínica a Espanya. Va ser una estreta col·laboradora del Dr. Amadeo Foz, personalitat destacada de la recerca científica a l'Hospital del Mar entre el 1950 i el1984 juntament amb el seu col·lega el Dr. Jordi Gras. Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona el 1956, un any després va començar a col·laborar amb el Dr. Foz a l'Hospital del Mar. La seva tesi doctoral havia estat dirigida pel mateix Dr. Foz, del qual n'arribaria a esdevenir la principal col·laboradora amb el pas dels anys. De fet, el mestratge i el llegat de les recerques en microbiologia de l'Hospital del Mar no es poden entendre sense la contribució, que sovint ha passat desapercebuda, de la doctora Clara Roy.

L'any 1976 va introduir a Espanya l'estudi de les betalactamases, considerada una eina avançada per a l'anàlisi i seguiment de la resistència bacteriana als antibiòtics, àmbit d'estudi en el qual va ser una autoritat. L'any 1985 va esdevenir professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, on ja col·laborava des que es va fundar a finals de la dècada de 1960 sota el guiatge del Dr. Foz. La docència universitària i  la recerca científica a l'Hospital del Mar, van protagonitzar la trajectòria professional d'una investigadora capdavantera que ha estat reconeguda, de manera unànime, tant pels seus alumnes com pels seus companys de professió.

"La recerca en salut és el primer pas per millorar la salut de la població. Prevenir la malaltia és guanyar dues vegades: una per a l'individu i dues per al sistema sanitari"

La Dra. Maribel Covas va liderar el Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l'IMIM entre el 1995 i el 2013. Abans havia estat cap de secció del Laboratori de Bioquímica i coordinadora dels laboratoris d'anàlisis clíniques de l'Hospital del Mar i de l'Esperança. El seu treball s'ha centrat en la nutrició i els factors protectors de la malaltia cardiovascular, concretament en la dieta mediterrània, l'oli d'oliva i el vi. Ha estat investigadora de referència coordinant diversos projectes tant nacionals com internacionals.

Va ser professora de les facultats de Farmàcia i de Medicina i de l'Escola
d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, així com de la Universitat de
Panamà. Ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals destaca el Carlos Martí Heinnenberg 2009 de l'Institut Danone, per la seva trajectòria científica en l'estudi de la nutrició, o el 2018 International Nuts and Dried Fruit Council, per la seva excel·lència en recerca. Va ser investigadora principal de l'equip de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEROBN) del Ministeri de Ciència i Innovació entre el 2004 i el 2013.

"La medicina d'avui és una ciència multidisciplinària en contínua evolució que no s'entendria sense la col·laboració de professionals qualificats d'altres àrees de coneixement i la implicació dels pacients i de la societat que cedeixen les seves dades i mostres biològiques, essencials per a molts projectes de recerca bàsica i clínica destinats a la prevenció de les malalties i la millora de la salut de les persones".

La Dra. Montserrat Torà, metgessa especialista en anàlisis clíniques, inicia l'activitat a l'Hospital de l'Esperança el 1979. El 1990 s'incorpora com a investigadora a la Unitat de Recerca en Biologia Cel·lular i Molecular de l'IMIM i, més tard, com a professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Participa en diversos projectes de càncer de pàncrees, bufeta i pulmó.

El 2001 esdevé directora dels Serveis Cientificotècnics de l'IMIM i crea el
departament que agruparà tots els serveis de suport a la recerca biomèdica, una iniciativa que va suposar un gran pas en la millora de la recerca a l'IMIM.

El 2009 ocupa la Direcció Científica del MARBiobanc per gestionar les mostres biològiques humanes destinades a la recerca, d'acord amb els requeriments eticolegals vigents. Va ser membre del Comitè de Direcció de la Plataforma Nacional de Biobancos de l'Instituto de Salud Carlos III i una persona molt reconeguda en el panorama nacional de biobancs.

"Al llarg de la meva carrera, una de les metes ha estat facilitar la transició del concepte d'addicció com a problema social, relacionat amb una imatge de persona viciosa, amb clares connotacions negatives, gairebé delinqüencials, al de l'addicció com a malaltia del sistema nerviós central, amb repercussions per a la família i la societat, però, sobretot, per a la persona que la pateix, per al malalt".

La Dra. Marta Torrens s'incorpora a l'Hospital del Mar el 1988 i es dedica professionalment a la psiquiatria, en concret a les addiccions a substàncies. El 1998 lidera el Grup de Recerca en Addiccions de l'IMIM i se centra a estudiar l'avaluació i el tractament de les addiccions a substàncies com ara opiacis, alcohol, cocaïna, etc., així com en el diagnòstic i el tractament de la presència d'altres trastorns psiquiàtrics (patologia dual), i la perspectiva de gènere a les addiccions.

Des del 2021 és coordinadora estatal de la Xarxa de Recerca en Atenció
Primària d'Addiccions de l'Instituto de Salud Carlos III. És col·laboradora
experta habitual en institucions internacionals com ara l'Organització de les Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut o l'Observatori Europeu de les Drogues.

Ha estat reconeguda amb guardons de prestigi com són el Nyswander-Dole Award, de l'American Association for the Treatment of Opiate Dependence, o la Creu Blanca del Ministeri de Sanitat per la contribució al Pla Nacional sobre Drogues.

"La recerca necessita persones molt ben preparades i que puguin treballar de manera tranquil·la, amb un bon ambient de treball, amb els mitjans necessaris i sense pressions administratives. Això és el que he procurat durant aquests anys a l'IMIM".

Balbina Ugena s'incorpora a l'Hospital del Mar el 1976 com a infermera de malalties infeccioses, cures intensives i urgències. Posteriorment, amplia els seus estudis en l'àmbit de la direcció i organització del capital humà, la qual cosa li permet esdevenir un dels referents de la gestió de la recerca a l'IMIM.

El 1982 és una de les protagonistes de la nova àrea d'assaigs clínics de la Unitat de Farmacologia Clínica de l'Hospital del Mar. El 1995 crea i desenvolupa el Servei de Recursos Humans de l'IMIM en les diverses seccions, com ara la seguretat i la higiene en el treball, o la formació, entre d'altres. Com a directora de gestió el 2003, coordina la primera acreditació de I'IMIM com a Institut de Recerca Sanitària i l'obtenció del reconeixement europeu HR Excellence in Research, i participa activament en la creació del primer Grup de Recerca Infermera.

Va pertànyer a diversos comitès i comissions, entre els quals destaca el Comitè d'Assaigs Clínics, on va coordinar-ne l'organització  i reestructuració al Comitè Ètic d'Investigació Clínica i a la Comissió de Recerca de l'Hospital del Mar, exercint funcions de secretària tècnica.

EL PRESENT I FUTUR

"La recerca científica es cabdal per avançar en el coneixement i poder fer front als reptes de salut als que s'enfronten les societats humanes. La biologia investiga el funcionament dels éssers vius i, juntament amb la farmacologia, és la base de la medicina moderna. Ara, amb el coneixement del genoma, podem identificar les mutacions que donen lloc a malalties, des de les hereditàries fins al càncer. Això ens permet fer un millor diagnòstic i desenvolupar nous tractaments."

La Dra Mar Albà és la primera directora d'un programa de recerca de l'IMIM. Actualment dirigeix el programa de recerca en informàtica biomèdica, on lidera el Grup de Genòmica Evolutiva. Ha dirigit 11 tesis doctorals i és autora de més d'un centenar de publicacions. El 2022 va rebre una de les beques més prestigioses en l'àmbit europeu, l'Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca. A la Universitat Pompeu Fabra ha impartit classes de bioinformàtica durant 20 anys.

Té una àmplia experiència en el desenvolupament d'eines computacionals per a l'anàlisi de dades biomèdiques. El seu equip utilitza mètodes de seqüenciació d'alt rendiment per comprendre millor els processos subjacents a la formació de nous gens. El grup també estudia com les mutacions al càncer donen lloc a alteracions en el transcriptoma i proteoma, i com això repercuteix en la resposta al tractament.

"La recerca en càncer es la nostra única eina per millorar les perspectives de vida dels pacients oncològics. Les actuacions s'han de fer des de la recerca més bàsica fins a la seva aplicació en recerca clínica i després treballar per implementar-la als hospitals, perquè arribi als pacients. És una piràmide que s'ha de sostenir amb una gran base de recerca bàsica perquè és d'on venen els grans descobriments."

La Dra. Anna Bigas s'incorpora a l'IMIM l'any 2009 i es dedica a estudiar com es generen i renoven les cèl·lules mare que mantenen els diferents teixits en condicions fisiològiques, processos similars als emprats pels tumors per la seva perpetuació. Se centra en el sistema hematopoètic, mitjançant el qual es generen les cèl·lules de la sang, i en el procés de la leucèmia.

Coordina el grup de cèl·lules mare i càncer de l'IMIM, és vicedirectora de Recerca Preclínica de l'Institut Josep Carreres i directora científica del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC). Compta amb gran reconeixement internacional, és membre de l'Organització Europea de Biologia Molecular i de diverses societats científiques.

És una de les dones més influents en l'àmbit de l'oncologia. Forma part de l'equip que està establint les prioritzacions de la recerca per a la Missió del Càncer de la Unió Europea, amb l'objectiu de preservar tres milions de vides l'any 2030.

"L'estil de vida, com una dieta i hàbits dietètics saludables, o practicar regularment activitat física, són factors clau per la promoció diària de la salut d'infants, adults i persones de més edat. Cal que aquestes recomanacions arribin a professionals sanitaris, al sistema educatiu i a tota la societat de manera planera i comprensible, i basant-se en evidència científica."

La Dra Montse Fitó investiga en dieta mediterrània i estil de vida, i participa en assaigs clínics a gran escala. Es centra en descobrir nous biomarcadors i esbrinar els mecanismes que hi ha darrera el risc de patir malalties cardiovasculars o neurodegeneratives, per avançar en la innovació terapèutica.

Són els primers assaigs clínics aleatoritzats i controlats amb una intervenció d'estil de vida realitzats sobre prevenció cardiovascular al món. Els resultats s'han traduït en recomanacions incloses en guies clíniques nacionals i internacionals per a la prevenció de malalties cardiovasculars.

Dirigeix el programa d'epidemiologia i salut pública, coordina el Grup de Risc Cardiovascular i Nutrició a l'IMIM i a la xarxa d'excel·lència espanyola CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), i és membre de la Junta Permanent del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans. És investigadora i membre del comitè de direcció dels prestigiosos assaigs PREDIMED i PREDIMEDPlus.

"Es essencial investigar des d'una vessant multi i interdisciplinària, inspirant i promovent joves investigadors i investigadores"

La Dra. Azucena Justicia és infermera especialista en Salut Mental i doctora en psiquiatria. El seu interès científic se centra en el desenvolupament, la implementació i l’avaluació d'intervencions orientades a la promoció de la salut, la detecció i intervenció precoç vers la millora en l´atenció de la salut mental. Ha desenvolupat una doble carrera professional com a infermera i investigadora, en combinar l´activitat clínica-assistencial amb la recerca.

A la Universitat de Cambridge, al Regne Unit, on va ampliar la seva formació, va coordinar dos projectes en l´àmbit de la intervencció precoç en psicosi. Es va incorporar a l´IMIM al 2014, i va participar activament en la creació del Grup de Recerca de Salut Mental, investigant l´impacte de les intervencions multinivell en depressió. Actualment, és  coordinadora del Grup de Recerca en Cures en Salut del Programa d’epidemiologia i salut pública de l´IMIM.

És membre de diferents societats científiques i de l´Aliança Europea Contra la Depressió (EAAD). És investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) del Instituto de Salud Carlos III.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte