Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Les malalties infeccioses, centre d'atenció de la recerca durant les dècades de 1950 a 1970

Durant el primer quart de segle d'història de la recerca a l'hospital, entre els anys 1950 i 1984 els doctors Amadeo Foz i Jordi Gras van liderar les investigacions mèdiques en ciències de la salut. La immunologia i la microbiologia de patologies infeccioses centraven els estudis de laboratori, en uns anys en què aquestes malalties protagonitzaven les prioritats de l'Hospital del Mar, llavors denominat Hospital Municipal d'Infecciosos de Barcelona. En inaugurar-se, el nou departament tenia una doble missió: "los trabajos de investigación que surjan en el Hospital, como consecuencia de los casos asistidos, y de las exigencias sanitarias que la ciudad de Barcelona, en lo sucesivo, pueda plantear", s'afirmava a la Gaceta Municipal l'abril de 1950, i s'afegia que les quatre seccions en què s'organitzava eren les de "Anatomía patológica, Parasitología, Bacteriología e Inmunoquímica, trabajando todas ellas en perfecta coordinación funcional y de acuerdo con las directrices generales del Hospital Municipal de Nuestra Señora del Mar"

En els seus orígens, les malalties infeccioses del cor, com ara l'endocarditis, eren el principal focus d'investigació. Posteriorment l'interès es va ampliar a patologies provocades per la ingesta de llet d'origen animal - com ara de cabra - contaminada (brucel·losi) o bé pel consum d'aigua o aliments en mal estat (còlera). La projecció nacional i inter - nacional dels investigadors barcelonins era esperonada amb el nomenament, l'any 1958, del Dr. Foz com a membre del Comitè d'Experts en Brucel·losi de l'Organització Mundial de la Salut. L'any 1971, Barcelona i el conjunt de l'Estat espanyol, patien l'últim gran episodi epidèmic de còlera, i els investigadors de l'Hospital del Mar van exercir un paper destacat en la seva anàlisi. El tercer gran àmbit de recerca fou l'estudi pioner de la resistència bacteriana als antibiòtics, especialment pel que feia a les infeccions urinàries. Durant la primera de les seves etapes, des de l'IMIM es van dirigir prop d'una trentena de tesis doctorals entre els anys 1950 i 1984, a càrrec dels Drs. Gras i Foz. Entre els doctorands hi havia noms vinculats posteriorment amb les activitats de l'Institut, com ara Jaume Torras Roselló i Clara Roy.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte