IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Direcció

Rafael de la Torre Fornell és el director de l'IMIM des de Juliol de 2015. Ha estat designat director de forma transitòria. Durant un període que pot durar aproximadament un any s’iniciarà un procés de caire competitiu que portarà a la selecció del nou director o directora de l’IMIM l’any 2016.

El Dr. Rafael de la Torre és professor titulat de toxicologia (acreditat com a catedràtic) a la Universitat Pompeu Fabra, director del Programa de Neurociències de l'IMIM i coordinador del Grup de Recerca en Farmacologia Integrada i Neurociència de Sistemes a l’IMIM.

Es va llicenciar i doctorar en Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Ha fet estudis de post-grau finançats per la European Research Foundation (Hammersmith Hospital, Londres), el programa científic senior de la OTAN (Universitat de Texas, Austin) i el programa Salvador de Madariaga (McGill University, Montreal).

Ha publicat més de 350 articles científics centrats en el metabolisme de fàrmacs, la farmacologia clínica de les drogues d’abús i els efectes neurotòxics derivats del consum de substancies psicoactives així com dels factors ambientals i genètics que els modulen. També té interès en la interrelació entre la dieta i la prevenció de les patologies cardiovasculars i el declivi cognitiu i específicament en el paper que hi juguen compostos fenòlics presents a la Dieta Mediterrània com l'hidroxitirosol o el tirosol.

Contacte

Director:
Rafael de la Torre

Secretària:
Pilar Sánchez(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 00

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte