Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Projectes COVID en els que participem

Dinàmica del perfilat i identificació d'expressions gèniques de pacients d'alt risc per COVID-19 greu

L'objectiu principal d'aquest projecte és determinar el perfil transcriptòmic dinàmic del pacient adult hospitalitzat per COVID-19 i caracteritzar el subgrup que desenvolupa la malaltia greu.

L'objectiu secundari serà establir una signatura gènica capaç de discriminar, en la línia de base, el grup que desenvoluparà complicacions i, per tant, contribuir a la filogenia del virus. A més, mitjançant les eines específiques d'avaluar seqüències de virus, volem contribuir a l'estudi epidemiològic genòmic del SARS-CoV-2.

 • Centre coordinador: IDIBELL
 • Investigadora IMIM participant: Dra. Lara Nonell. Investigadora del Programa d’Informàtica Biomèdica de l’IMIM
 • Finançament: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Més informació 

Caracterització clínica de la infecció per COVID19: Estratificació pronòstica i complicacions

Es volen crear escales d'estratificació de risc de mala evolució en pacients infectats per COVID19 i el perfil evolutiu dels malalts. Així mateix, valorar l'efectivitat dels tractaments i de les proves diagnòstiques, avaluant l'accessibilitat, equitat, variabilitat i costos.

Aquest estudi es durà a terme mitjançant la informació extreta manual i automàticament de la història clínica electrònica de paràmetres com ara antecedents epidemiològics, inici de símptomes, manifestacions clíniques, proves realitzades, tractaments i evolució fins a 3 mesos després de l'alta.

Posteriorment, s'analitzarà mitjançant models clàssics de supervivència, regressió logística, models generalitzats lineals i també anàlisi mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial que avaluïn el risc de mala evolució.

 • Centre coordinador: Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud-Kronikgune
 • Investigador IMIM participant: Dr. Xavier Castells. Cap del servei d’Avaluació i Epidemiología Clínica i investigador IMIM.
 • Finançament: : Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia

Assaig Clínic per buscar un tractament efectiu de la infecció per SARS-CoV-2

Amb el títol “Ensayo clínico piloto, aleatorizado, multicéntrico y abierto de uso combinado de Hidroxicloroquina, Azitromicina y Tocilizumab para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19)” l'objectiu principal de l'estudi és avaluar la mortalitat intrahospitalària, necessitat de ventilació mecànica, o necessitat de dosis de rescat de tocilizumab en els pacients amb infecció confirmada per COVID-19 en tractament amb hidroxicloroquina i azitromicina combinat amb hocilizumab.

 • Centre coordinador: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Investigador IMIM participant: Dr. Juan Pablo Horcajada. Cap de Servei de Malalties Infeccioses i Coordinador General COVID del PSMAR
 • Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia

Tecnologíes per a la detecció de biomarcadors relacionats amb la infecció per SARS-COV-2

El projecte, anomenat POC4CoV, té com a objectiu proporcionar tecnologies de detecció precisa, ràpida i simultània de diferents biomarcadors relacionats amb la infecció per SARS-COV-2. Es detectaran les molècules circulants en sang produïdes pel sistema immunitari de l’hoste com a resposta a la infecció. D'aquesta manera, es proporcionarà una informació més completa de la gravetat i de l'estadi de la malaltia i, en conseqüència, l'estratificació dels pacients serà més eficaç.

Aquests dispositius són fàcils d'utilitzar, rentables i de fàcil ús pel personal sanitari després d’una mínima formació. Des del punt de vista tecnològic, s’avaluarà el potencial de dos dispositius que ja s’han desenvolupat per alguns dels grups del consorci.

 • Centre coordinador: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Investigador IMIM participant: Dr. Juan Pablo Horcajada. Cap de Servei de Malalties Infeccioses i Coordinador General COVID del PSMAR
 • Finançament: CSIC

Eficàcia i seguretat d’un tractament amb plasma hiperimmune de convalescents en pacients hospitalitzats amb formes no crítiques de COVID-19

El plasma hiperimmune de convalescents (PC) s'usa habitualment en infeccions respiratòries agudes greus de causa vírica, en situació d'urgència i en base a estudis no comparatius de baixa qualitat. Davant la pandèmia per SARS-CoV-2, proposem realitzar un assaig randomitzat en subjectes hospitalitzats amb formes no crítiques de COVID-19 amb PC vs "standard of care" (segons guies WHO), en més de 20 hospitals, en coordinació amb els centres de transfusió i el CNM-ISCIII, que ens permetrà analitzar amb alt nivell d'evidència, l'eficàcia i la seguretat del tractament, incloent el risc de dany pulmonar mediat per anticossos i resposta immune, així com avaluar el seu impacte sobre l'evolució de càrrega viral i la seroconversió (anticossos neutralitzants) dels pacients, avaluar la factibilitat d'un model d'identificació de donants i producció de PC per a pacients del SNS, i guiar en la presa de decisions sobre PC en COVID-19 a nivell nacional i internacional.

 • Centre coordinador: Hospital Puerta del Hierro (Madrid)
 • Investigador IMIM participant: Dr. Hernando Knobel. Cap de secció del servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar.
 • Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia

Detecció precoç de vulnerabilitat al trastorn d'estrès posttraumàtic en poblacions altament exposades al COVID-19

La detecció precoç i la prevenció dels trastorns d'estrès és fonamental per facilitar la ràpida recuperació de la població i disminuir la possibilitat de desenvolupar trastorns mentals més complexos com el trastorn d'estrès posttraumàtic. Els professionals de la salut es veuran més afectats a causa de la seva directa implicació en accions de risc.

Aquest projecte busca la detecció precoç dels símptomes d'estrès per tal d'evitar o disminuir l'aparició de trastorns mentals més complexos com el trastorn d'estrès posttraumàtic o trastorns depressius majors, a partir d'una prova no invasiva d'uns 3 minuts de durada basada en la mesura de variables fisiològiques simultàniament a la valoració de la resposta cognitiva de l'individu. La població objectiu de l'estudi són els dos grups de professionals més directament involucrats en el tractament de pacients amb COVID-19: el personal d'infermeria i facultatius mèdics.

 • Centre coordinador: Universitat Autònoma de Barcelona
 • Investigadora IMIM participant: Silvia Esteban. Coordinadora d’un grup de recerca del Programa Epidemiologia i Salut Pública de l’IMIM i infermera del servei de qualitat d’infermeria.
 • Finançament: FONDO SUPERA LA COVID-19 (Associació CRUE Universidades Españolas/CSIC/Banco Santander).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte