IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Nefropaties

El Grup de Recerca en Nefropaties (GREN) de l'IMIM pertany al Departament de Nefrologia del Parc de Salut Mar de Barcelona (Espanya). El Departament de Nefrologia cobreix l'assistència estructurada dels pacients amb malaltia renal en quatre àrees: nefrologia clínica, trasplantament renal, insuficiència renal crònica i hipertensió-risc cardiovascular.

El Departament ha realitzat un esforç especial en l'àrea dels trasplantaments renals, passant de 29 procediments l'any 2009 a 93 el 2016, i abasta totes les modalitats de trasplantament (donant mort, donant viu, pacient sensibilitzat, incompatibilitat ABO, etc.). D'altra banda, el GREN compta amb un laboratori bàsic-translacional on un grup de biòlegs (pre i postdoctorals) treballa juntament amb metges especialistes en nefrologia per aconseguir objectius de recerca en diferents àrees d'especialització. Pertany a la Xarxa d'Investigació Renal (REDinREN) i ha obtingut el reconeixement de l'AGAUR.

El grup pretén contribuir a dilucidar els mecanismes implicats en l'aparició i la progressió de les malalties renals mitjançant la recerca preclínica en models in vivo i in vitro. Aquests models permeten estudiar els mecanismes moleculars implicats en aquests processos, i ajudaran a identificar dianes terapèutiques i noves estratègies contra les nefropaties. També té per objectiu aprofundir en noves estratègies i dianes terapèutiques mitjançant la realització d'assaigs clínics controlats i projectes observacionals d'elevat interès, participant en tots els nivells possibles de compromís: promotors, investigadors principals, col·laboració en projectes multicèntrics i projectes propis.

La nostra activitat està orientada principalment cap a determinades línies d'investigació amb finançament competitiu:

  • Nefropatia diabètica i biomarcadors precoços d'insuficiència renal crònica: C. Barrios PI16 / 00620
  • Diferències de gènere en les nefropaties: M. Riera
  • Hipertensió resistent (A. Oliveras EC11-426 i PI16 / 01356)
  • Noves dianes patogèniques i terapèutiques en l'àmbit del trasplantament renal (J. Pascual i M. Crespo PI13 / 00598, PI16 / 00617).

Línies d'investigació

  • Nefropatia diabètica i biomarcadors precoços d'insuficiència renal crònica. Més
  • Fisiopatologia, factors de risc i biomarcadors en nefropatías.Més
  • Trasplantament renal i resposta immune. Més
  • Hipertensió resistent. Més

El Grup de Recerca en Nefropaties (GREN) desenvolupa diversos assaigs clínics aleatoritzats en fases IB/IV, principalment amb projectes orientats cap al trasplantament renal, la nefropatia diabètica i altres glomerulopaties i l'anèmia d'origen renal.

Contacte

Coordinador:
Julio Pascual(ELIMINAR)

Tel:
93 248 31 62

Fax:
93 248 33 73

Pg. Marítim 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte