Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

Desenvolupament d'un instrument d'avaluació de trastorns depressius i d'ansietat per enquestes de salut

Equip investigador: Alonso, J (IP); Herdman, M; Pinto, A; Vilagut, G

Antecedents: Existeixen diversos instruments breus (5-20 min) per a l’avaluació general de trastorns mentals, que estudien símptomes de grans grups diagnòstics, com els trastorns d’ansietat i els trastorns de l’estat d’ànim, i que solen utilitzar-se com instruments de cribratge. Entre ells, destaquen el Mental Health Inventory (MHI; versions de 38, 18 i 5 ítems), el General Health Questionnaire (GHQ; versions de 60, 30, 28 i 12 ítems), el Brief Symptom Inventory (BSI; 53 ítems), i la Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D; versions de 20 i 18 ítems). La falta d’especificitat d’aquests instruments limita la seva utilitat per a les Enquestes Nacionals de Salut. Por aquesta raó, sigueix essent necessari un instrumento diagnòstic breu, amb bones propietats psicomètriques i que aporti un major grau de detall a les estimacions de diagnòstic psiquiàtric.

Objectius: Desenvolupar i avaluar instrument breu (qüestionari) en espanyol de diagnòstic de trastorns depressius y d’ansietat per al seu ús en enquestes de salut poblacionals per entrevista. Realitzar una revisió sistemàtica amb metanàlisi de publicacions sobre validació d’instruments de cribratge de trastorns mentals amb la finalitat de comparar els resultats amb els del nou instrument.

Metodologia:

  • Realització d’una revisió sistemàtica amb metanàlisi de publicacions sobre instruments de cribratge de trastorns mentals;
  • Anàlisi de les dades recollides en l’estudi ESEMeD (n=21425) per identificar els ítems del CIDI 3.0 (concretament, de la secció de cribratge i d’alguns qüestionaris específics inclosos en l’estudi, com el K10) que recullen millor els símptomes psicopatològics claus al llarg de la vida per al diagnòstic de trastorns mentals, y desenvolupament d’un instrument de diagnòstic de trastorns depressius i d’ansietat a partir d’ells; i
  • Calibració de l’instrument en relació als diagnòstics DSM-IV obtinguts a partir del CIDI, als resultats del metanàlisi i als resultats de la reentrevista clínica que es va dur a terme en una submostra de participants de l’estudi ESEMeD.

Estat: S’ha realitzat una cerca bibliogràfica sistemàtica a PubMed (des de 1990 a 2009) i s’han identificat 2036 articles. Actualment s’està duent a terme la inspecció de títol i sumari per seleccionar els articles d’acord amb els criteris d’inclusió. S’ha estudiat la unidimensionalitat i la capacitat predictiva de les variables que conformen el K10 (Kessler, 2003), una escala de cribratge per avaluar malestar psicològic, i del component sumari mental (MCS) del qüestionari de salut SF-12 (Ware et al., 1995), utilitzant diferentes punts de tall, en el diagnòstic de qualsevol trastorn de l’estat d’ànim, qualsevol trastorn d’ansietat i qualsevol trastorn mental 12 mesos en la mostra de l’estudi ESEMeD.

Paraules Clau: cribratge, validació, trastorns mentals

Finançament: Instituto de Salud Carlos III FEDER (PI 08/90724).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte