Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

The International health-related Quality of life Outcomes Database (IQOD)

 Equip Investigador: Montse Ferrer, Jordi Alonso, Olatz Garin, Àngels Pont

El International health-related Quality of life Outcomes Database (IQOD) Group té com objectiu desenvolupar una base de dades amb respostes a qüestionaris de Qualitat de Vida i dades socio-demogràfiques procedents de diferents estudis multicèntrics desenvolupats en Europa. La base de dades IQOD permetrà avaluar les propietats psicomètriques d’un seguit de qüestionaris de Qualitat de Vida, així com determinar les seves puntuacions de referència. Els tres qüestionaris seleccionats: The Women’s Health Questionnaire (WHQ), The Psychological General Well-being Index (PGWB), y The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ); es caracteritzen per estar traduïts a nombrosos idiomes seguint una rigorosa metodologia d’adaptació lingüística. Tot i així, aquests instruments no han estat adaptats culturalment. L’adaptació cultural implica no només una validació lingüística, sinó també psicomètrica. El MLHFQ conté 2 dimensions (física i emocional) amb 8 y 5 ítems.

Objectiu General: l’objectiu principal del grup espanyol serà portar a terme un anàlisi de les propietats mètriques de l’instrument més utilitzat per avaluar l’impacte de la insuficiència cardíaca, el MLHFQ, a 21 països; així com confirmar la seva estructura.

Metodologia: D’un total de 2780 pacients, procedents de 8 estudis, es va recopilar, en una base de dades comú, informació sobre Qualitat de Vida, variables clíniques i socio-demogràfiques. Per tal d’avaluar l’estructura i dimensionalitat del MLHFQ, es va portar a terme un Anàlisis Factorial Confirmatori (AFC); i per altra banda també es varen analitzar les propietats mètriques de les diferents versions.

Resultats: El AFC mostra carregues factorials significatives per a tots els ítems. Els indexes de bondat d’ajust, CFI i NNFI, van presentar valors acceptables (>0,9). Tot i així, el RMSE, només va assolir valors acceptables per a Canadà i Alemanya. L’alfa de Cronbach va ser superior a 0,7 per a totes les puntuacions de tots els països. No hi va haver diferències en les mitjanes de les puntuacions entre països, ni en els patrons segons classe funcional (NYHA).

Estatus: Disseminació dels resultats. Finançament: EC ALRI-CT-2000-00551; SAF2002-11009-E; DURSI-GENCAT 2005-SGR-00491

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte