Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

The EU Contribution to the World Mental Health (WMH) Surveys Initiative

Equip investigador: J Alonso (Coordinador), Ronny Bruffaerts, Brendan Bunting, Jose Miguel Caldas de Almeida, Silvia Florescu, Josep-Maria Haro, Viviane Kovess, Toma Tomov, Gema Vilagut.

Altres col·laboradors: S Abad, J Almansa, A Burón, M Codony, A Gabilondo, M García-Durán, O Gröne; M Martínez, S Rojas, A Rodríguez, G Vilagut.

Resum:

  • ESEMeD. L’European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) és el primer estudi a gran escala que recull, a nivell Europeu, informació sobre la prevalença, els factors de risc, la discapacitat i l’ús de serveis sanitaris associats amb els trastorns de l’estat d’ànim, els d’ansietat i els relacionats amb l’abús d’alcohol. Els seus resultats han estat obtinguts a partir d’una mostra poblacional formada per 21.425 individus adults, no institucionalitzats, representatius d’una població total de més de 212 milions d’individus provinents d’Alemanya, Bèlgica, Espanya, Holanda i Itàlia. En total, el 25,9 % dels participants va declarar haver tingut, durant el transcurs de la seva vida, algun trastorn mental, i el 11,5 % va declarar haver patit un trastorn mental durant el transcurs dels 12 mesos precedents. Els grups amb un risc més gran van ser les dones, els participants més joves i els individus que no estaven casats o no treballaven, i la comorbilitat era freqüent. Els nivells de discapacitat i les reduccions a la qualitat de vida associats amb els trastons mentals van ser més alts que els observats entre pacients amb malalties cròniques mèdiques; tanmateix, només el 36,8 % dels participants que va patir un trastorn de l’estat d’ànim i el 20,6 % dels afectats per algun trastorn d’ansietat va recórrer als serveis sanitaris; entre ells, el 22,9 % no va rebre cap tractament mèdic. Els resultats d’ESEMeD proporcionen una base epidemiològica a partir de la qual reformar les polítiques de salut mental a Europa.
  • EPREMED. L’objectiu de l’estudi EPREMED consisteix en millorar la comprensió de la càrrega de malalties mentals, dels seus determinants i de les necessitats de serveis sanitaris que comporten, així com ampliar i millorar la pràctica i el potencial de les polítiques de salut mental a Europa, assegurant, a través de l’anàlisi, la síntesi d’informació i la traducció de resultats, així com d’una disseminació efectiva als agents més rellevants, que els resultats de l’estudi, recentment finalitzat, ESEMeD / MHEDEA i d’altres estudis relacionats obtenen un impacte màxim. Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu s’ha realitzat un anàlisi en profunditat que a permès un nivell elevat de publicacions, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu; també s’ha desenvolupat una important estratègia de disseminació i de formació. A través de l’avaluació formal de la disseminació i mitjançant programes de formació i de mobilitat, aquest projecte ha contribuït a la consolidació d’una comunitat multidisciplinar millor preparada per fer front a les necessitats de recerca en política mental a Europa. EPREMED està basat en una col·laboració científica prèvia que ha estat finalitzada amb èxit, i està centrat en aspectes fonamentals de la salut mental (prevalença i càrrega dels trastorns mentals; factors de risc, incloent la pobresa, la immigració i la religió; i ús de serveis, emfatitzant les necessitats d’atenció no cobertes). Aquesta informació omple un buit de l’elaboració de polítiques de salut mental basades en l’evidència a Europa i proporciona informació a un altre projecte finançat a través del PHP: Euro Health Expectancy Monitoring Unit – EHEMU).
  • EU-WMH. El projecte EU – WMH analitzarà sistemàticament la càrrega de les malalties mentals a partir de la informació obtinguda als estudis poblacionals realitzats a 10 països europeus i a 2 països veïns, adoptant una perspectiva de gènere i d’anàlisi de desigualtats. S’elaboraran tres informes que representaran una font d’informació amb un grau elevat de representativitat, adreçats als responsables de dissenyar les polítiques de salut, i en un futur representarà un recurs molt útil per tal d’avaluar la salut mental pública a Europa.

Estat: ESEMED - 2000 – 2004 (recollida de dades a 2001-03), EPREMED - 2005 - 2008, EU-WMH - 2009 – 2010 (Febrer 2011)

Paraules clau: Salut Mental, Càrrega de la malaltia, Diferències de gènere, Desigualtats socials en salut, Epidemiologia, Enquestes de salut, Polítiques de Salut Mental.

Finançament: E.U. Commission (QLG5-CT-1999-01042; SANCO 20040123; SANCO2008 EU-WMH A/101085)(FIS 00/0028-02), GlaxoSmithKline.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte