Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

Estudi multicèntric espanyol d’avaluació del tractament en Càncer de Pròstata localitzat (CaPROST)

Equip investigador: Ferrer, M (IP), Becerra, V; Cunillera, O; Pardo, Y; Pont, A.

Resum

Es tracta d’un estudi finançat per la AATRM, el FIS i actualment un projecte ETS per comparar l’efectivitat de les tres modalitats de tractament més establertes en el càncer de pròstata localitzat (Prostatectomia radical, Braquiteràpia i Radioteràpia externa). El Grup de treball del projecte està format per 33 investigadors de 15 hospitals de tota Espanya.

- Resum sol·licitud ETS 2008-2010. Antecedents: El càncer de pròstata és el segon dels tumors més freqüentment diagnosticats en els homes de la Unió Europea. A més la seva incidència està creixent per l'augment de l'esperança de vida i l'extensió d'ús del PSA, al mateix temps que s'observa una migració del diagnòstic cap a estadis més precoços.

- Objectius: 1) Estimar el cost inicial del tractament primari (primers 6 mesos) per al càncer de pròstata localitzat segons: l'opció terapèutica aplicada (Prostatectomia Radical, Braquiteràpia Prostàtica o Radioteràpia Conformacional Externa 3D), el grup de risc i l'edat; 2) Realitzar l'Anàlisi Cost-Efectivitat (ACE) als 5 anys de les tres opcions terapèutiques, segons les diferents mesures de resultat: recidives, efectes secundaris i qualitat de vida relacionada amb la salut; i 3) Anàlisi cost-utilitat del tractament per al càncer de pròstata localitzat segons l'opció terapèutica aplicada, el grup de risc i l'edat.

- Mètodes: Estudi prospectiu de seguiment al 4º i 5º any després del tractament de 766 pacients diagnosticats de càncer de pròstata localitzat (T1 o T2) que van ser reclutats consecutivament en 10 departaments hospitalaris espanyols (2 de Urologia i 8 d'Oncologia Radioteràpica). La decisió sobre l'elecció del tractament va ser realitzada conjuntament entre metge i pacient, amb la següent distribució: 206 Cirurgia, 324 Braquiteràpia i 236 Radioteràpia Externa. L'avaluació inicial dels pacients es va realitzar abans del tractament i les avaluacions de seguiment en els mesos 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 desprès del tractament (en l'actualitat s'ha completat el seguiment fins als 3 anys). L'avaluació de l'efectivitat inclou les diferents mesures de resultat considerades rellevants en el càncer de pròstata localitzat: supervivència lliure de recidiva bioquímica, efectes secundaris, qualitat de vida relacionada amb la salut i Anys de Vida Ajustats per Qualitat (AVAC). L'anàlisi de costos es realitzarà segons la perspectiva del proveïdor, considerant els costos directes tangibles mitjançant l'aproximació ABC (Activity-Based-Costing).

- Resultats obtinguts: Durant el període 2005-2008, s’han publicat 2 articles originals en revistes indexades, 1 informe del Ministerio de Sanidad y Consumo, i s’han preparat 3 manuscrits més actualment en fase molt avançada o ja enviats a revistes científiques de l’àrea. Entre els resultats publicats (Ferrer M et al Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys. 2008), destaquen les diferències en els efectes secundaris dels tractaments: la Prostatectomia produeix alteracions importants i persistents en la funció sexual i en la continència urinària, mentre que el grup tractat amb braquiteràpia va recuperar nivells semblants als previs al tractament excepte en símptomes urinaris irritatius. El grup de pacients tractats amb radioteràpia conformacional externa va presentar efectes secundaris intestinals i sexuals moderats.

- Fases:

  • Seguiment de pacients fins a 5 anys.
  • Publicació dels resultats.
  • Expansió del projecte: - Temàtica (avaluació econòmica i mostres biològiques) - Pooling analisis amb d’altres estudis europeus

Paraules clau: Efectivitat, Qualitat de Vida, Anàlisis Cost-utilitat, Prostatectomia, Braquiteràpia, Radioteràpia Externa

Finançament: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica (AATRM), FIS, ETS (PI 08/90090).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte