IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Recerca translacional en neoplàsies hematològiques Lourdes Florensa

El grup de recerca translacional en neoplàsies hematològiques té com a àrees de treball principals les següents:

  • Caracterització biològica dels limfomes marginals: estudi mitjançant citogenètica convencional, FISH, SKY i CGH array dels limfomes de la zona marginal esplènica.
  • Caracterització biològica dels limfomes Hodgkin: estudi mitjançant citogenètica convencional, FISH, SKY i array de teixits (TMA) dels limfomes de Hodgkin.
  • Caracterització biològica de les síndromes mieloproliferatives cròniques (SMPC): estudi de microarrays d'expressió de malalts amb trombocitemia essencial, policitemia vera, mielofibrosi idiopàtica i anèmia refractaria amb trombocitosi.
  • Caracterització biològica de les síndromes mielodisplàsiques (SMD): a) determinació del clon 5q en malalts amb SMD i síndrome 5q- abans i després del tractament amb lenalidomida. b) determinació per FISH de la delecció 5q- en malalts amb SMD i absència de delecció 5q per citogenètica convencional, c) aplicació de la FISH sobre mostres de sang perifèrica i medul·la òssia
  • Caracterització biològica dels limfomes cutanis: estudi mitjançant FISH, CGH array i arrays de teixits (TMA) dels limfomes cutanis.
  • Banc Nacional d'ADN
  • Node Malalties Oncològiques: extracció d'ADN de mostres de malalts amb neoplàsies hematològiques i tumors sòlids.
I en col.laboració realitzem:

Caracterització biològica del càncer cutani no melanoma, caracterització biològica del càncer de pulmó, caracterització biològica del càncer de ronyó, caracterització biològica del càncer de pròstata, caracterització biològica del càncer de bufeta.

 
Altres enllaços d'interés:

Asociación española de hematologia y hemoterapia ,Grupo español citologia hematológica,Asociación española contra el cáncer,Grupo de investigación en sarcomas,Academia española de dermatología y venereología,Grup de biología molecular hematología,Eurogentest,Atlas chromosome in cancer,Recurrent chromosome aberrations in cancer,Mitelman database of chromosome aberrations in cancer,Resources for molecular cytogenetics,European society of human genetics,European cytogeneticists association,American society of human genetics.

Contacte

Coordinadora:
Lourdes Florensa

Tel:
93 248 35 21

Fax:
93 248 32 54

Pg Marítim, 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte