Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Teràpies d'ablació en cirurgía oncològica Fernando Burdío

Tornar

Més informació

Amb tot, el grup ha arribat a ser un referent internacional en l'àrea de l'aplicació de les corrents de RF per l'ablació de teixits biològics (més de 80 publicacions específiques) i en àrea de l'aplicació de polsos d'alt voltatge per a teràpies basades en electroporació (amb més de 15 publicacions específiques).

S'han realitzat estudis en col·laboració amb centres de recerca internacionals com el Mount Sinai Medical Center and School of Medicine (USA), Wellman Center for Photomedicine,Massachusetts General Hospital,  Harvard Medical School (USA), Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad Autónoma de San Luis PotosíCentre National de la Recherche Scientifique (Francia), University of California at Berkeley (USA),  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (USA), i Sheba Medical Center (Israel).

El know-how adquirit ha permès també explorar recentment altres modalitats d'ablació com ara l'energia de microones per l'ablació de tumors i les reaccions electroquímiques - mitjançant corrents de molt baixa magnitud - per a l'esterilització in situ d'instruments de biòpsia.

De forma complementària, som totalment conscients del potencial de la nanotecnologia, i de la seva possible aplicació en el disseny de sistemes terapèutics que aconsegueixin focalitzar els efectes ablatius, ia més preservin la resta dels teixits sans. Les possibles aplicacions estarien encaminades al tractament, per exemple, de tumors dispersos, difícilment abordables mitjançant els sistemes actuals d'ablació focal. Tot i que encara existeixen dubtes raonables sobre la seva aplicació clínica, l'ús de nanopartícules podria permetre assolir aquests objectius. Des de fa un any el grup està explorant l'ús de nanopartícules metàl·liques per a la millora en selectivitat i eficàcia de la crioablació de tumors. En l'última sol·licitud de projecte al Programa "Reptes Investigació", el grup ha llançat la proposta d'un projecte coordinat anomenat TEMMIS (Tecnologies basades en energia electromagnètica per a cirurgia de mínima invasió, Expedient TEC2014-52383-C3), el qual inclou diferents estudis sobre l'ús de nanopartícules en teràpies ablatives. Quant a la electroporació, hi ha precedents sobre l'ús de nanopartícules conductores en el medi extracel·lular per augmentar la seva efectivitat. El Prof. Rafael Davalos (investigador internacional col·laborador) ha participat en estudis in vitro recents en què es demostra que nanopartícules no conductores basades en cel·lulosa, que presenten l'atractiu de ser altament biocompatibles, permeten reduir el camp elèctric necessari per electroporar irreversiblement cèl·lules canceroses . Nosaltres, més que explorar un possible augment en l'efectivitat de la electroporació, el que estem fent és estudiar si les nanopartícules en medi extracel·lular poden permetre un augment en la viabilitat de les cèl·lules electroporadas. La nostra hipòtesi és que les nanopartícules, mitjançant els increments locals del camp elèctric que causen, poden provocar àrees de electroporació molt intensa a la membrana però que alhora aquestes àrees poden ser prou petites com perquè la cèl·lula pugui recuperar-se poc temps després després l'aplicació dels polsos. Tot això està clarament en sintonia amb la línia del desenvolupament de nanosistemes terapèutics.

Si projectem cap al futur (5-10 anys), ens agradaria que els nostres models matemàtics tinguessin cada vegada més gran capacitat predictiva, i s'adaptaran a geometries més realistes, fins i tot específiques per a cada pacient. Els avenços en tècniques d'imatge mèdica seran clau en aquest terreny. També la caracterització exacta dels teixits involucrats serà una peça important per a aquest objectiu. Si som capaços de combinar aquests models basats en imatges mèdiques amb els èxits que s'esperen de l'ús de les nanopartícules, estaríem en el camí del desenvolupament d'equips terapèutics intel·ligents.

En conclusió, som el grup de recerca més actiu a nivell nacional en el camp de les teràpies ablatives basades en energia. A més, a nivell europeu, d'entre els grups amb més projecció, molt probablement siguem el grup més interdisciplinari quant a modalitats d'ablació investigades (RF, electroporació, microones i electroquímiques) i pel que fa a les metodologies emprades (des de models numèrics fins assajos clínics). El camp de les teràpies ablatives basades en energia no només representa un mercat potencial de primera magnitud, sinó que també respon a una necessitat clínica real, que demanda dels grups d'investigació una col·laboració i una sinergia que permeti el desenvolupament de dispositius més segurs i eficients, la qual cosa podria ser una realitat amb la combinació intel·ligent de tècniques predictives basades en models per computador, tècniques avançades d'imatge mèdica, tècniques de mínima invasió, i ús de nanopartícules.

El nostre grup disposa d'una web específica per a la difusió dels resultats completament activa: www.metablate.com

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte