Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Directora de Recursos Humans

La directora de Recursos Humans és Maria Merino. La missió del Departament de Recursos Humans és donar servei a la institució en tots aquells projectes i polítiques relacionats amb el desenvolupament, planificació i organització de les persones, tot promovent la igualtat d'oportunitats i l'equilibri entre la vida professional i personal de tots els seus membres.

El Departament de RRHH està en contacte directe amb els diferents grups d'interès de la institució per tal de proporcionar una planificació del recursos humans, garantir el compliment de la diferent normativa aplicable, així com per al desenvolupament dels processos de selecció i contractació, de compensacions, de servei d'estadística, entre d'altres.

En aquest sentit, els serveis oferts des del Departament de Recursos Humans són:

  • Administració de personal i relacions laborals: recursos humans ofereix serveis d'assessorament, de seguiment normatiu, procediments de contractació, confecció de nòmines, realització del pressupost anual, certificacions, justificacions d'ajuts, calendari laboral i la seva execució, etc.
  • Desenvolupament de personal: des del departament de recursos humans es dissenyen les polítiques de selecció, de formació i desenvolupament del personal. Realitza les descripcions dels diferents llocs de treball, vetlla pel compliment de la normativa aplicable, dissenya i executa la política de selecció i cobertura de places i contractes de l'entitat. També el desenvolupament i seguiment del Pla d'Igualtat i de l'Estratègia Europea per a Investigadors de la Unió Europea (HRS4R).
  • Formació: des de recursos humans s'analitzen les necessitats de formació de la institució i es confecciona l'oferta formativa corresponent per a donar resposta a les necessitats detectades.
  • Procediments de benvinguda, incorporació i comiat: recursos humans ofereix un servei personalitzat per tal de donar suport al personal nouvingut en tots aquells assumptes derivats de la incorporació, la socialització o la finalització de la relació laboral del personal.
  • Prevenció de Riscos Laborals: des de Prevenció de Riscos Laborals s'organitzen les activitats i les mesures que tenen com a finalitat evitar o disminuir els riscos per a la salut derivats del treball i promoure la salut dels treballadors/es. Les seves tasques principals són la prevenció i la vigilància de la salut.

Contacte

Directora:
Maria Merino(ELIMINAR)

Tel:
93 316 06 06

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte