Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Nefropaties Marta Crespo i Clara Barrios

Tornar

Trasplantament renal i resposta immune

Monitorització de la resposta immune humoral i cel·lular en el trasplantament renal i la seva correlació clínica.

Aquest estudi pot contribuir a clarificar el llarg procés que condueix al rebuig humoral crònic. El desenvolupament de fàrmacs com ciclosporina o tacrolimus ha permès la dràstica disminució del rebuig agut renal, però continua detectant-se pèrdua lenta de la funció de l'empelt renal, freqüent aparició de neoplàsies i esdeveniments cardiovasculars. Aquests fets han estimulat esquemes d'immunosupressió sense aquests fàrmacs. És important identificar les causes immunològiques de disfunció crònica més enllà de la nefrotoxicitat farmacològica. Si es confirma que els empelts dels pacients que desenvolupen anticossos anti-HLA fracassen amb més freqüència i es coneix millor la seqüència cronològica d’aparició d'anticossos i cèl·lules alo reactives, activació del complement, dany histològic i afectació clínica, es podrà sistematitzar el monitoratge immunològic posttrasplantament renal. Això permetrà desenvolupar estratègies immunosupressores orientades a l'eliminació d'anticossos i cèl·lules responsables. D'altra banda, aquells receptors sense anticossos podrien beneficiar-se d'una reducció d'immunosupressió.

Avaluarem de forma sistemàtica la resposta humoral tardana posttrasplantament renal (post TR) a través de la monitorització d’anticossos anti-HLA donant-específics, l’activació dels limfòcits B i les seves diverses poblacions, així com les poblacions cel·lulars T i la seva reactivitat en ELISPOT, amb l’objectiu de determinar diversos patrons de resposta immune i correlacionar-los amb esdeveniments i evolució clínica. Es correlacionarà l’aparició d’anticossos anti-HLA de novo post-TR, la seva especificitat, i la seva modificació en el temps, amb la funció de l’empelt, els tractaments prescrits i la seva capacitat per activar cel·lules B en sang perifèrica. Altres objectius seran correlacionar la presència o modificació d’anticossos anti-HLA post-TR amb els nivells d’expressió de mRNA, en cèl·lules mononucleades de sang perifèrica, del factor de creixement de cèl·lules B (BAFF) i el potencial biomarcador de dany renal crònic en trasplantament Tribbles-1, així com la presència de poblacions de limfòcits reguladors i la reactivitat donant-específica amb els esdeveniments clínics. L’equip investigador pretén confirmar que la monitorització dels anticossos i diversos paràmetres d’activació de limfòcits B i T i les seves subpoblacions es correlacionen amb esdeveniments clínics de manera molt significativa. Aquesta correlació permetrà el disseny futur d’assajos d’intervenció terapèutica, en els que amb aquesta eina podrà ésser modulada de manera específica i ens permetrà individualitzar la necessitat d’immunosupressió farmacològica en cada receptor de trasplantament.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte