Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Línies de recerca

El paper de heteròmers de receptors CB1 5-HT2A en les alteracions cognitives i conductuals en l'esquizofrènia: interacció amb el consum de cànnabis. Un aspecte clau en el desenvolupament de l'esquizofrènia és la interacció entre predisposició genètica i l'edat en què s'inicia el consum de cànnabis. Estem investigant, des d'un enfocament traslacional, si la formació heteromérica del complex receptor CB1 5HT2A podria estar involucrada en l'aparició de símptomes pro-psicòtics i consum de cànnabis, observat en una gran proporció dels pacients esquizofrènics.

Avaluació dels nous supressors de fenotips cerebrals associats amb distròfia miotònica tipus 1 en un model de ratolí transgènic. El nostre objectiu és caracteritzar millor els substrats neurobiològics de la malaltia emprant un nou model de ratolí amb DM1 que mostri els aspectes cerebrals clau atribuïbles a l'expressió de CUG-RNA tòxic i segrest de proteïnes Muscleblind (Mbnl), ambdues causas primàries ben establertes de la manifestació de la malaltia. D'altra banda, avaluarem compostos diversos químicament nous amb activitat anti-DM1 establerta en aquest model animal.

Participació del sistema monoaminérgic en les alteracions addictives i cognitives associades a les drogues d'abús. Estem interessats en avaluar la dinàmica i regulació recíproca complexa dels tres sistemes monoaminérgicos al nucli accumbens (NAC) i el còrtex prefrontal (PFC) en les alteracions conductuals i neuroquímiques induïdes per l'administració aguda i crònica de psicoestimulants i cannabinoides.

Els efectes neuroprotectors de les aciletanolamidas (oleoiletanolamida i palmitoiletanolamida) en models animals d'hipòxia-isquèmia. Anem a avaluar els efectes del pretractament amb aquests compostos en resultats conductuals i fisiològics de tipus salvatge i en animals genèticament modificats que no tenen receptors cannabinoides CB1 i CB2 que presenten dany cerebral induït per hipòxia-isquèmia.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte