Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

Cost efectivitat i cost utilitat dels principals tractaments pel càncer de pròstata localitzat: estudi de seguiment a 7 anys

Equip investigador: Ferrer M (IP), Becerra V, Cunillera O, Guedea F, Pera Fàbregas J, Suàrez Novo JF, et al.

Resum:Malgrat l’elevada incidència del càncer de pròstata (és el segon dels tumors més freqüentment diagnosticats en els homes de la Unió Europea), hi ha una manca important d’evidència científica de qualitat sobre l’efectivitat dels tractaments en els tumors localitzats.

Objectiu: Realitzar l’Anàlisi Cost Efectivitat i Cost Utilitat de les tres opcions terapèutiques més establertes per al càncer de pròstata localitzat (Prostatectomia Radical, Braquiteràpia Prostàtica o Radioteràpia Conformacional Externa 3D) considerant els costos directes acumulats fins als 7 anys desprès del tractament, des de la perspectiva del proveïdor assistencial.

Objectius específics:

  • Avaluar l’efectivitat al 6è i 7è any de seguiment de les tres opcions terapèutiques més establertes (Prostatectomia Radical, Braquiteràpia Prostàtica i Radioteràpia Conformacional Externa 3D), segons les diferents mesures de resultat: recidives bioquímiques, efectes secundaris i qualitat de vida relacionada amb la salut.
  • Estimar el cost acumulat fins als 7 anys després del diagnòstic per al càncer de pròstata localitzat segons: l’opció terapèutica aplicada (Prostatectomia Radical, Braquiteràpia Prostàtica o Radioteràpia Conformacional Externa 3D), el grup de risc i l’edat.
  • Anàlisi i Cost Efectivitat (ACE) als 7 anys de les tres opcions terapèutiques més establertes (Prostatectomia Radical, Braquiteràpia Prostàtica o Radioteràpia Conformacional Externa 3D), segons les diferents mesures de resultats.
  • Estimar els Anys de Vida Ajustats per Qualitat (AVAQ) mitjançant l’índex basat en preferències SF-6D i la mesura directa de les preferències dels pacients: loteria estàndard (Standard Gamble, SG), compensación de temps (Time Trade-Off, TTO) i disposición a pagar (Willingness-to-Pay, WTP).
  • Anàlisi Cost Utilitat (ACU) als 7 anys del tractament per al càncer de pròstata localitzat utilitzant els AVAC obtingudes mitjançant mètode directe i indirecte (SF-6D).

Metodologia: Estudi prospectiu de seguiment al 6è i 7è any després del tractament de 766 pacients diagnosticats de càncer de pròstata localitzat (T1 o T2), reclutats consecutivament en 10 departaments hospitalaris espanyols (2 de Urologia i 8 d'Oncologia Radioteràpica). La decisió sobre l'elecció del tractament va ser realitzada conjuntament entre metge i pacient, amb la següent distribució: 206 Cirurgia, 324 Braquiteràpia i 236 Radioteràpia Externa. S’ha realitzat avaluació inicial abans del tractament i el seguiment fins als 5 anys. Es realitzarà l'avaluació de l'efectivitat en el seguiment del 6è i 7è any que inclourà les diferents mesures de resultat considerades rellevants en el càncer de pròstata localitzat: supervivència lliure de recidiva bioquímica, efectes secundaris, qualitat de vida relacionada amb la salut i Anys de Vida Ajustats per Qualitat (AVAC). L'estimació dels costos es realitzarà segons la perspectiva del proveïdor assistencial, considerant els costos directes tangibles mitjançant l'aproximació ABC (Activity-Based-Costing).

Paraules Clau: Cost Efectivitat, Cost Utilitat, recidiva bioquímica, càncer de pròstata localitzat, qualitat de vida relacionada amb la salut.

Finançament (a) Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques; 436/05/2008; 2009-2012. b) Fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII), PI08/90090; 2008-2010).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte