Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Carcinogènesi gastroesofàgica Manuel Pera

El procés seqüencial previ a l’aparició d’un tumor gàstric de tipus intestinal està ben definit histològicament i s’inicia amb la colonització de la mucosa gàstrica per Helicobacter pylori provocant una resposta inflamatòria que dóna lloc a gastritis crònica.

Les cèl.lules inflamatòries que infiltren la mucosa indueixen l’expressió de citoquines pro-inflamatòries que podrien ser les responsables de l’activació de gens implicats en la transformació neoplàsica de l’epiteli gàstric. L’expressió de marcadors intestinals es detecta ja en les primeres etapes de la carcinogènesi gàstrica, com la metaplàsia intestinal, i podrien estar regulats per citoquines inflamatòries.El nostre grup esta caracteritzant els mecanismes d’activació de gens de mucines intestinals (MUC2 i MUC4) per TNF-α, IL1-β i IL-6 en cèl.lules de càncer gàstric.

En la transformació neoplàsica, s’han descrit canvis de la glicosilació que alteren l’adhesió e invasió de les cèl.lules tumorals facilitant el procés metastàsic. Aquests canvis poden ser induïts en part per citoquines inflamatòries ja que s’ha descrit l’activació d’enzims implicats en la glicosilació per TNF-α i IL-6. Per tal d'analitzar aquests canvis, estem provant nous inhibidors d’enzims glicosídics de tipus fagomines, en línies cel.lulars de càncer gàstric i determinant els seus efectes citotòxics i els canvis que indueixen en la glicosilació de proteïnes implicades en processos d’adhesió i invasió.

Es també important avaluar si la relació entre cèl.lules inflamatòries, determinats marcadors del càncer gàstric del tipus intestinal i paràmetres clinicopatològics dels pacients pot tenir un possible valor diagnòstic i/o pronòstic.

Línees de recerca

  • Regulació de l’expressió de marcadors intestinals per citoquines inflamatòries. 
  • Mecanismes reguladors de la glicosilació aberrant en les cèl.lules tumorals.
  • Alteracions de les mucines en la transformació neoplàsica.

Col.laboradors

Contacte

Coordinador:
Manuel Pera(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 35

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte