Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Teràpies d'ablació en cirurgía oncològica Fernando Burdío

Tornar

Transecció de fetge i pàncrees assistit per radiofreqüència

La pèrdua de sang intraoperatòria i la transfusió perioperatòria augmenten la mortalitat i la morbiditat i redueixen la supervivència a llarg termini després de la resecció hepàtica en tumors hepàtics. La transección eficient i segura de el teixit biològic en cirurgia hepàtica depèn en gran mesura de la capacitat d'abordar la divisió parenquimatosa i l'hemostàsia simultàniament.

A més dels mètodes convencionals s'han emprat àmpliament altres tècniques basades en els corrents de radiofreqüència (RF) per reduir la pèrdua de sang intraoperatòria. A causa d'aquestes millores contínues en la tecnologia mèdica i l'atenció postoperatòria, la mortalitat perioperatòria informada s'ha reduït. No obstant això, la tècnica de transecció òptima encara no s'ha trobat.

Les nostres investigacions tenen com a principal objectiu aconseguir una divisió fàcil i segura de l'fetge i de pàncrees a través de nous dispositius per RF (com ara Coolinside, creat pel nostre grup de recerca) que permetin una transección eficient, ràpida i segura. Addicionalment, la transecció hepàtica amb RF és capaç de crear lesions tèrmiques més profundes que poden reduir la recurrència hepàtica local.

coolinside

Esquema de funcionament d'el Coolinside®. Superior: vista lateral que mostra la secció distal amb el full de bisturí (A) i la coagulació amb la part proximal activa (B), així com el sentit d'avanç de la sonda sobre el teixit diana. Inferior: vista transversal d'un fragment de teixit mostrant dues aplicacions secuenciales.Cada aplicació consta de dos passos: primer, el teixit s'escalfa (i coagulat) aplicant corrents de radiofreqüència (fletxes) utilitzant la secció proximal (passos 1 i 4), després la fulla de la secció distal resseca el teixit prèviament coagulat (passos 2 i 5)

Publicacions destacades

  • Quesada R, Moreno A, Poves I, Berjano E, Grande L, Burdío F. The impact of radiofrequency-assisted transection on local hepatic recurrence after resection of colorectal liver metastases. Surg Oncol. 2017 Sep;26(3):229-235. doi: 10.1016/j.suronc.2017.04.004.
  • Quesada R, Poves I, Berjano E, Vilaplana C, Andaluz A, Moll X, Dorcaratto D, Grande L, Burdio F. Impact of monopolar radiofrequency coagulation on intraoperative blood loss during liver resection: a prospective randomised controlled trial. Int J Hyperthermia. 2017 Mar;33(2):135-141. doi:10.1080/02656736.2016.1231938.
  • Quesada R, Burdío F, Iglesias M, Dorcaratto D, Cáceres M, Andaluz A, Poves I, Castiella T, Sánchez P, Berjano E, Grande L. Radiofrequency pancreatic ablation and section of the main pancreatic duct does not lead to necrotizing pancreatitis. Pancreas. 2014 Aug;43(6):931-7. doi:10.1097/MPA.0000000000000156.
  • Dorcaratto D, Burdío F, Fondevila D, Andaluz A, Quesada R, Poves I, Caceres M, Mayol X, Berjano E, Grande L. Radiofrequency is a secure and effective method for pancreatic transection in laparoscopic distal pancreatectomy: results of a randomized, controlled trial in an experimental model. Surg Endosc. 2013 Oct;27(10):3710-9. doi:10.1007/s00464-013-2952-1.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte