IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Transició epiteli-mesènquima i progressió tumoral Antonio García de Herreros

Tornar

Caracterització dels mecanismes de control de l'expressió gènica de la cadherina-E en les cèl·lules tumorals i la seva implicació en la progressió tumoral. Dr. García de Herreros

L'any 2000 el nostre grup va publicar la caracterització del factor de transcripció Snail1 com un repressor de l'expressió de l’E-cadherina, una proteïna clau per la determinació del fenotip epitelial (Batlle et al., Nat Cell Biol 2000, 2: 84 -89); Snail1 també indueix la conversió de les cèl·lules epitelials en mesenquimals (transició epiteli-mesènquima, EMT) . Aquest descobriment va orientar la línia de treball del grup cap a l’estudi d’aquest factor i la seva funció com determinant de l’EMT, una transició que no només confereix a les cèl·lules una major capacitat invasiva sinó també més resistència a l'apoptosi i fins i tot característiques de cèl·lula mare mesenquimal. A més a més d’altres línies, que s’indiquen als projectes dels Drs Peiró, Baulida i Díaz, el grup del Dr García de Herreros està interessat en l’estudi de les funcions d’Snail1 en animals adults, amb una èmfasi especial al seu paper a les cèl·lules mesenquimals i la seva relació amb neoplàsies. Resultats recents del grup indiquen que Snail1 és necessari per l’activació de fibroblasts i per la resposta complerta a TGF-b.

Les tres últimes publicacions sobre aquest tema són:

  • DAVE, N., GUAITA-ESTERUELAS, S., GUTARRA, S., FRIAS, A., BELTRAN, M., PEIRO, S., GARCIA DE HERREROS, A. Functional cooperation between Snail1 and Twist in the regulation of Zeb1 expression during epithelial-to-mesenchymal transition. J. Biol. Chem., 2011, 286, 12024-12032.
  • VILLAGRASA, P., DIAZ, V.M., VIÑAS-CASTELLS, R., PEIRÓ, S., DEL VALLE-PÉREZ, B., DAVE, N., RODRIGUEZ-ASIAIN, A., CASAL, J. I., LIZCANO, J.M., DUÑACH, M.*, GARCIA DE HERREROS, A.* (*corresponding authors) (2012). Akt2 interacts with Snail1 in E-cadherin promoter. Oncogene.31, 4022-4033.
  • BATLLE, R., ALBA, L., LOUBAT-CASANOVAS, J., STANISAVLJEVIC, J., ARMENTEROS, E., FRANCI, C., MARTIN-CABALLERO, J., BONILLA, F., BAULIDA, J., GRIDLEY, T., GARCIA DE HERREROS A. (2013) Snail1 controls TGF-b responsiveness and differentiation of Mesenchymal Stem Cells. Oncogene 32, 3381-3389.

Figura 2. Efecte de la depleció d’Snail1 en l’efecte de TGF-b sobre la diferenciació de cèl·lules mare mesenquimals (MSCs) cap a osteoblasts. Per més detalls, Batlle et al (2013).

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte