IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Transició epiteli-mesènquima i progressió tumoral Antonio García de Herreros

Tornar

Mecanismes moleculars que regulen l’estroma tumoral pro-metastàtic. Dr. Josep Baulida

Quan les cèl·lules d’un epiteli d’un òrgan tou com la mama, el pulmó o l’intestí degeneren formant un tumor, el teixit conjuntiu que envolta el tumor hi reacciona com si es tractés d’una ferida. Aquesta reacció s’inicia per senyals singulars alliberades per les cèl·lules tumorals (com ara l’alliberació directe o indirecte de citoquines com TGFi entre les respostes sovint s’observa la formació d’una xarxa fibril·lar al voltant del tumor anomenada desmoplàsia. Un camp d’investigació emergent per a poder explicar la progressió maligna d’un tumor, o sigui, que esdevingui invasiu i generi metàstasis, és l’estudi de la influència de les propietats físiques del micro-entorn de les cèl·lules tumorals sobre el seu comportament. Així, increments de rigidesa i d’organització tridimensional de les fibres, generats per reaccions desmoplàsiques, poden facilitar que les cèl·lules tumorals envaeixin els teixits adjacents.

El nostre equip d’investigació ha descrit que un factor de transcripció anomenat Snail1 promou l'expressió dels gens mesenquimals en resposta a TGFb tant en cèl·lules epitelials com en fibroblasts com els que hi ha a l’estroma. El mecanisme requereix la subunitat RelA (p65) del factor nuclear-kB (NF-kB), que en aquest context actua reclutant Snail1 i PARP1 als promotors de gens que codifiquen molècules de la matriu extracel·lular, com per exemple Fibronectina. La caracterització dels elements moleculars que intervenen en el traspàs de Snail1 des d’un complex proteic repressor a un d’activador de la transcripció i la seva rellevància fisiològica és un dels focus de la nostra recerca.

Hem demostrat com fibroblasts associats a tumors regulen la composició i les propietats físiques de la matriu extracel·lular de manera depenent del factor Snail1 i que aquestes propietats promouen la conducta maligne de cèl·lules tumorals. Tant és així que en un estudi de 370 carcinomes infiltrants de mama hem trobat que la expressió del factor Snail1 en fibroblasts de l’estroma és un indicador de mal pronòstic. També hem trobat expressió de Snail1 en fibroblast associats a ferides cutànies, la qual cosa ha resultat ser essencial pel tancament correcte de la ferida. En l’actualitat estem estenent el nostre estudi a altres tipus de tumors, aprofundint l’estudi de mecanismes que dirigeixen l’organització desmoplàsica de l’estroma tumoral i estudiant com interferir els mecanismes moleculars que hem caracteritzat per tal de trobar molècules amb potencial farmacològic

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte