Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Periode 2015-2019

El juny de 2015, l'IMIM obté el reconeixement de la Comissió Europea HR Excellence in Research. Aquest reconeixement porta implícit que ens adherim a l'European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Això comporta revisar alguns aspectes dels processos de gestió del col·lectiu investigador.

Aquest mateix més  s'inicia el procés de selecció d'un nou director i mentrestant passa a ser director en funcions el Dr. Rafael de la Torre, director del Programa de recerca en Neurociències de l'IMIM.

El novembre de 2016 s'incorpora com a director de l'IMIM el Dr. Joaquim Bellmunt Molins, oncòleg especialista en càncer genitourinari i un dels líders mundials en càncer de bufeta i ronyó, que també serà el director de Recerca del Parc de Salut MAR (PSMAR) de Barcelona.

El 2018 es crea el Comitè d'Integritat de la Recerca i de Bones Pràctiques Científiques (CIR-BPC) amb les funcions de desenvolupar estratègies que promoguin que la recerca de l'IMIM s'adhereixi al Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB, garantir que el personal investigador i de suport a la recerca de l'IMIM tingui una bona formació en bones pràctiques científiques i implementar el procediment per investigar possibles casos de mala praxi científica.

Aquest mateix any es presenta MARGenomics, la nova plataforma d'anàlisi molecular i genòmica creada per a donar servei als projectes de recerca del'IMIM i de l'Hospital del Mar, així com a la comunitat científica en general. La plataforma integra tots els passos del procés d'anàlisi genòmica amb la integració dels serveis actuals del Biobanc i de Microarrays. Està  gestionada per l'actual direcció de Serveis Científico-Tècnics de l'IMIM en col·laboració amb la direcció del servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital del Mar. S'ha creat també un node de biologia computacional humana dins de la plataforma MARGenomics.

La Secretaria General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades va aprovar en data 29 de gener de 2019 la renovació de l'acreditació de l'IMIM com a Institut d'Investigació Sanitària (IIS), renovació que té efecte des del 17 de febrer de 2019 i fins al 17 de febrer de 2024.

A l’octubre de 2019, el Dr Jordi Martínez, passa a ser director en funcions de l’IMIM, mentre s’obre el procés de selecció d’un nou director.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte