IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Composition

President
Roberto Elosua: (relosua(ELIMINAR)@imim.es)

Vicepresident
Montserrat Andreu: (mandreu(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat)

Vocals:

Laura Furlong: (lfurlong(ELIMINAR)@imim.es)

Pilar Navarro: (pnavarro(ELIMINAR)@imim.es)

Toni Pascual: (jap(ELIMINAR)@imim.es)

Maria Sala: (msalaserra(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat)

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact