Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Miogènesi, inflamació i funció muscular Joaquim Gea

La recerca en desenvolupament del grup està centrada en la funció que exerceixen les citoquines proinflamatòries com a molècules de senyalització en els processos de remodelatge-reparació en els músculs de pacients amb diferents processos amb un important component inflamatori sistèmic, que comparteixen la disfunció muscular i/o la pèrdua de massa muscular. L’objectiu estratègic consisteix a identificar possibles destinataris o tractaments moleculars contra la disfunció muscular i la caquèxia muscular.

La nostra recerca està enfocada principalment en les malalties pulmonars com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i el càncer pulmonar, però també inclou els problemes musculars de l’envelliment, la fibromiàlgia i  l'escoliosi. La recerca inclou avaluació clínica, estudis fisiològics in vivo i in vitro i procediments biològics moleculars. Els estudis, que principalment es realitzen en humans, es complementen amb models animals d’algunes de les malalties esmentades o dels factors associats.

EFECTES DE LA HIPOXÈMIA I LA CÀRREGA RESPIRATÒRIA EN ELS MÚSCULS RESPIRATORIS: FUNCIÓ DE TNF-ALPHA I L’AGRESSIÓ OXIDATIVA.

Probablement la disfunció muscular és la manifestació extrapulmonar que s’ha estudiat de forma més extensiva de la MPOC. Recentment, s’han demostrat la sobreexpressió de citocines inflamatòries, la lesió muscular i la reparació en els músculs respiratoris de pacients amb MPOC. S’han atribuït aquests fenòmens a la sobrecàrrega respiratòria i/o hipoxèmia associada. Més

CAQUÈXIA I CÀNCER DE PULMÓ NO METASTÀTIC: FUNCIÓ DE LES CITOQUINES MUSCULARS I L’AGRESSIÓ OXIDATIVA.

Objectiu principal: explorar la situació redox, l'expressió local de les citoquines proinflamatòries, així com la seva relació amb el fenotipus fibril.lar dels músculs perifèrics de pacients amb càncer pulmonar de cèl.lules no petites (CPCNP) no metastàtic, amb o sense caquèxia. Mètodes: s’utilitzarà un disseny d’estudi transversal de casos i testimonis. S’inclouran 32 individus (4 grups) que es distribuiran en els grups següents: pacients amb CPCNP (fases II & III) i caquèxia (pèrdua de pes > 10% del pes corporal) i sense caquèxia; pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) sense càncer de pulmó; i els voluntaris sans. Més

ESTUDI DE LES EXACERBACIONS DE LA MPOC A ESPANYA (ECOS)

Els mecanismes de les exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EMPOC) no es coneixen a la perfecció, així com tampoc no s'ha establert el paper dels factors no infecciosos. L’objectiu a llarg termini d’aquest estudi consisteix a adquirir un millor coneixement de la biopatologia de les EMPOC per, amb el temps, poder identificar les relacions clíniques (biomarcadors) que poden contribuir a identificar i diagnosticar-les d’una forma més precisa i guiar la pràctica clínica de forma més eficient. També es vol calcular la prevalència dels diferents factors que poden associar-se al possible mecanisme d’exacerbació en una nombrosa cohort de pacients amb EMPOC. També s’identificaran les variables associades a la presència d’EMPOC i les variables associades a la gravetat i el pronòstic de l'exacerbació. Més

CARACTERITZACIÓ FENOTÍPICA & PROGRESSIÓ DE LA MPOC (PAC MPOC).

Objectius: 1) Caracteritzar la variabilitat fenotípica dels pacients que s’han admès a causa de la seva primera exacerbació a l'hospital. 2) Avaluar la possible relació entre els subtipus clínics i la progressió clínica i funcional de la malaltia. 3) Avaluar la relació entre els subtipus clínics i la utilització dels recursos sanitaris i la mortalitat. 4) Identificar els factors de risc d’ingressos hospitalaris continus per exacerbacions de la MPOC. Més

AGRESSIÓ OXIDATIVA I EXPRESSIÓ DE CITOQUINES A MÚSCULS DE PACIENTS AMB FIBROMIÀLGIA.

Objectius: (1) avaluar (a) els nivells d’agressió oxidativa i nitrosativa, (b) l’expressió de citocines inflamatòries, (c) la lesió sarcolemmal, i (d) l’expressió de les molècules implicades en la reparació muscular dels músculs esquelètics localitzats a les regions més o menys simptomàtiques de pacients amb fibromiàlgia (FM) durant les exacerbacions; (2) per comparar aquests resultats amb aquells obtinguts a períodes més estables. Més

Contacte

Coordinador:
Joaquim Gea(ELIMINAR)

Tel:
93 248 31 38

Fax:
93 248 34 25

Pg Marítim, 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte