IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Accions de transparència

L'IMIM, com a Centre de Recerca, assumeix la responsabilitat que representa realitzar experimentació amb animals, i vol implicar-se en els compromisos de transparència i principi de les 3R.

Com a entitat adherida a l'Acord de Transparència, l'IMIM endega i dona suport a iniciatives que millorin la divulgació de les nostres activitats amb animals d'experimentació, amb la intenció que el públic conegui què fem i per què, com ho fem per a complir amb els principis 3R, i quin benefici científic/sanitari n'obtenim. 

Algunes accions de transparència que realitzem són:

  • L'IMIM assumeix el compromís de remetre els informes anuals a la COSCE/EARA, els quals estan accessibles per països a l'enllaç: Animal research statistics by country
  • Tots els projectes de recerca que es realitzen a l'IMIM i que impliquen l'ús d'animals d'experimentació són revisats, esmenats i aprovats pel Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA-PRBB), així com per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya (Comissió d'Experimentació Animal, Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat).
  • Tots els projectes de recerca que es realitzen a l'IMIM notifiquen a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, si és el cas, sobre els detalls dels procediments emprats en l'experimentació animal mitjançant resums no tècnics. Aquests resums, en llenguatge accessible al públic, expliquen i justifiquen els procediments experimentals amb animals i com s'han adequat al principi de les 3R. Tots els resums no tècnics poden consultar-se a les eines de cerca de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea:
  • Durant la jornada de portes obertes Open day que els Centres de Recerca del PRBB orgnitzen anualment, així com en visites guiades discrecionals, els investigadors de l'IMIM expliquen als visitants el tipus de recerca que realitzen, incloent l'experimentació amb animals si és el cas, amb la intenció de donar a conèixer els beneficis que per la societat s'obtenen de la nostra recerca, i s'esperen obtenir en el futur.
  • La pàgina web de l'IMIM www.imim.cat conté un enllaç a la portada que condueix directament a la secció sobre Experimentació Animal i Transparència. Dins aquesta secció, s'explica el compromís de la Institució per la transparència i per prioritzar el principi de les 3R en la nostra recerca. Es descriuen també les diverses activitats de divulgació, avenços científics, i millores en la implementació del principi de les 3R.
  • Presentació
  • Declaració institucional
  • Principi de les 3R
  • Recerca amb animals a l’IMIM
  • Vols saber-ne més?

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte