Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Principi de les 3R

Avui en dia, la comunitat científica és unànimement sensible a restringir l'ús d'animals per a l'experimentació només quan sigui necessari, és a dir, només quan hagi de contribuir de manera rellevant als resultats científics i no disposem de mètodes alternatius per a resoldre aquella necessitat experimental. A més a més, cal limitar tant com sigui possible el nombre d'animals utilitzats en cada experiment, així com adaptar els procediments experimentals a la manera que infligeixi el menor patiment possible als animals. Aquests criteris de bona pràctica científica es defineixen com "el principi de les 3R" i estan recollits en les diverses normatives europees sobre experimentació amb animals. 

Principi de les 3R:

Per tant, els projectes de recerca cal que siguin dissenyats i revisats escrupolosament per a adequar-se a aquestes 3R, des dels mateixos investigadors quan planifiquin la seva recerca fins a la revisió/esmena per part dels Comitès Ètics d'Experimentació Animal dels Centres de Recerca i com per part dels organismes de l'Administració competents en aprovar o denegar els procediments.

Contacte

Hospital del Mar Research Institute

Tel:
93 316 04 00

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte