Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Clínica aplicada en neoplàsies hematològiques Beatriz Bellosillo

Marcadors moleculars en els trastorns mieloproliferatius crònics

Recentment, s'han descrit mutacions JAK2 en els trastorns mieloproliferatius crònics (95 % de policitèmia vera, 50-60% de trombocitèmia primària, 50-60% de mielofibrosi primària).

Els objectius del nostre estudi consisteixen en:

 • Determinar la funció de JAK2 com a marcador molecular en el seguiment d'aquests pacients.
 • Controlar la resposta al tractament citorreductor en la trombocitèmia primària
 • Buscar noves mutacions en pacients amb TMC que donin negatiu a JAK2 V617F
 • Analitzar la via de transducció de senyalsJAK/STAT en els pacients amb trombocitèmia primària
 • Buscar noves mutacions en la policitèmia vera

Anàlisi de les vies apoptòtiques en resposta al tractament del limfoma en la zona marginal.

L'objectiu d'aquest estudi consisteix en realitzar dos cultius in vitro amb cèl·lules limfoides neoplàsiques obtingudes de pacients que presenten limfoma MALT i analitzar l'efecte dels fàrmacs que solen utilitzar-se per al tractament del limfoma (rituximab, fludarabina, bortezomiba). Els objectius són els següents:

 • Analitzar el perfil de sensibilitat del pacient als diferents fàrmacs
 • Determinar els factors genètics que intervenen en la sensibilitat/resistència
 • Estudiar les vies de transducció de senyals implicats en la citotoxicidad dels fàrmacs

Caracterització de la malaltia mínima residual i funció de les cèl.lules T reguladores en els limfomes MALT gàstrics.

Els limfomes MALT de l'estómac són neoplasmes associats a l'estimulació antigènica deguda a infecció crònica per H. pylori. Les cèl.lules T reguladores (cèl.lules TReg) estan associades amb els trastorns autoimmunitaris i alguns tipus de càncer. L'estudi de la funció de les cèl.lules TReg en el limfoma MALT gàstric ens permetria tenir un major coneixement de la patogènia d'aquests tumors, al mateix temps que ajudaria a dissenyar un enfocament terapèutic més racional en els casos que no estan associats a la infecció per H. pylori i en pacients amb malaltia resistent al tractament.

Objectius: 

 • Estudiar mitjançant immunohistoquímica l'expressió de les cèl.lules TReg en el microentorn del tumor en els limfomes MALT gàstrics en el moment del diagnòstic i durant el seguiment.
 • Avaluar l'associació entre la resposta histològica i la malaltia mínima residual (EMR) en les biòpsies gàstriques de limfomes MALT, relacionades o no amb la infecció per H. pylori.
 • Comparar l'expressió de les cèl.lules TReg amb la detecció de EMR mitjançant histologia i tècniques moleculars.
 • Estudiar la importància clínica de la detecció de EMR en els limfomes MALT gàstrics i el seu possible impacte pel que es refereix al seguiment endoscòpic.

Cultius de càncer primari de mama

Sovint els efectes dels fàrmacs en les cèl·lules dels càncers de mama s'avaluen en diferents línies cel·lulars. Aquestes proves proporcionen resultats importants i reproduïbles, però presenten la limitació que són cèl·lules transformades i que no sempre són equivalents a les cèl·lules tumorals procedents dels pacients. Els objectius d'aquest projecte d'investigació consisteixen en:

 • Establir cultius ex-viu de cèl·lules de càncers de mama
 • Avaluar els efectes de diversos fàrmacs quimioterapèutics
 • Analitzar els biomarcadors predictius i realitzar estudis de farmacodinàmica seguint aquest model.

Contacte

Coordinadora:
Beatriz Bellosillo(ELIMINAR)

Tel:
93 248 35 61

Pg. Marítim 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte