Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Dinàmica de la cromatina en cèl·lules tumorals Sandra Peiró

Tornar

Molecular Cell (2012)

La metilació de la lisina K4 ( K4 ) dins de la histona H3 s'ha vinculat a la transcripció activa i és eliminada per LSD1 i proteïnes que contenen el domini JmjC, mitjançant aminoxidació i hidroxilació, respectivament. En aquest article descrivim la deaminació catalitzada per l'enzim LOXL2 ( Lysyl oxidasa - like 2 protein ) com un mecanisme químic no convencional de modificació de la H3K4. Les anàlisis de l'espectroscòpia infraroja i l'espectrometria de masses van demostrar que la LOXL2 deamina específicament la H3K4 trimetilada. A més, l'activitat de la LOXL2 està vinculada al control transcripcional del gen CDH1. Aquests resultats posen de manifest una altra modificació de la H3 i ofereixen un mecanisme diferent per a la modificació de la H3K4 .

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte