IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Transició epiteli-mesènquima i progressió tumoral Antonio García de Herreros

Tornar

Anàlisi del control per l'E-cadherina i proteïnes associades de l'expressió gènica: paper a la ruta de transducció de senyals activada per factors Wnt. Dr. García de Herreros

El projecte es porta a terme en estreta col·laboració amb la Dra Mireia Duñach (Universitat Autònoma de Barcelona). El nostre grup s'ha dedicat a l'estudi de les proteïnes associades a l’E-cadherina, com la β-catenina i la p120-catenina, i la seva doble funció com a reguladores de la transcripció i moduladores de l’E- cadherina. Durant els últims anys, el nostre treball s'ha centrat en la p120-catenina, que, a més d’unir-se i estabilitzar l'E-cadherina, presenta funcions addicionals ja que controla l'activitat de GTPasas de la família Rho i també al factor transcripcional Kaiso. Els nostres resultats han evidenciat també que la p120-catenina juga un paper crucial a la ruta de senyalització Wnt que indueix l’activitat transcripcional de la β-catenina. Així, el complex p120-catenina/E-cadherina es troba unit al co-receptor de Wnt LRP5/6 i és necessari per les respostes molt inicials a Wnt, com és l’activació de la CK1e. A més a més, la separació de la p120-catenina del complex, que té lloc a temps més tardans, és requerit perquè l’estabilització de la β-catenina es doni de manera completa i per a que la p120-catenina faciliti el trànsit de β-catenina al nucli i elimini la inhibició causada per Kaiso sobre l’activitat transcripcional del complex β-catenina/Tcf-4. Un model actual de la nostre visió d’aquesta ruta es troba en la Figura 1.

Les tres últimes publicacions sobre aquest tema són:

  • DEL VALLE-PÉREZ, B., ARQUÉS, O., VINYOLES, M., GARCÍA DE HERREROS, A.*, DUÑACH, M.* (*corresponding authors) (2011). A coordinated action of CK1 isoforms in Wnt signaling. Mol Cel Biol. 31, 2877-2888.
  • VALLS., G., CODINA, M., MILLER, R., DEL VALLE-PÉREZ, B., VINYOLES, M., CAELLES, C., McCREA, P., GARCÍA DE HERREROS, A.*, DUÑACH, M.* (*corresponding authors) (2012). Rac1 activation upon Wnt stimulation requires Rac1 and Vav2 binding to p120-catenin. J. Cell Sci. 125, 5288-5301.
  • VINYOLES, M., DEL VALLE-PÉREZ, B., CURTO, J., VIÑAS-CASTELLS, R., ALBA-CASTELLÓN, L., GARCÍA DE HERREROS, A. *, DUÑACH, M. * (*corresponding authors). (2014) Multivesicular GSK3 sequestration upon Wnt signaling is controlled by p120-catenin/cadherin interaction with LRP5/6. Mol Cell, 53, 444-457.

 

Figura 1: Regulació ràpida i tardana de l’activitat de GSK3 sobre β-catenina i l’estabilitat d’aquesta proteïna. Per mes detall, Vinyoles et al (2014).

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte