IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Plataforma de citogenètica molecular

Servei integrat que inclou les diferents tècniques d’anàlisi citogenètica, molt útil en el camp de la recerca translacional per a la caracterització de les alteracions citogenètiques tant en humà com en ratolí. Fa servir les tècniques de citogenètica convencional, FISH, cariotipat espectral (SKY) i de microarrays mitjançant la hibridació de chips de citogenètica (Plataforma Affymetrix ®) (SAM).

Des d’aquesta plataforma s’ofereix suport tecnològic i científic tant per dissenyar l’estratègia de l’anàlisi com per a la interpretació dels resultats obtinguts. Els resultats finals s’obtenen a partir de l’anàlisi dels resultats parcials obtinguts a través de diferents tècniques de citogenètica (fins i tot microarrays) que són complementàries entre si. Aquesta plataforma s’ofereix al personal investigador dels diferents centres del PRBB i també a la resta de la comunitat científica.

Serveis que s‘ofereixen

Servei integrat que inclou tres tècniques diferents d’anàlisi citogenètica: 

 • Citogenètica convencional que permet la identificació del cariotip de cèl·lules humanes. 
 • Hibridació in situ (FISH) mitjançant:
  • Sondes centromèriques per a la detecció d’alteracions numèriques. 
  • Sondes de locus específic per a la detecció de guanys, pèrdues i translocacions cromosòmiques. Es poden aplicar sobre teixit procedent de cultius de citogenètica (mostres en fixador Carnov), sobre teixit fresc, o bé sobre qualsevol teixit parafinat. 
  • Sondes de pintat cromosòmic de cromosomes del cariotip humà. Aquestes només poden aplicar-se sobre mostres processades per citogenètica que presentin metafases. 
 • Cariotipat espectral (SKY) multicolor en cromosomes d’humans o de ratolí. Permet identificar cada cromosoma pel seu color i identificar de manera precisa alteracions cromosòmiques difícils de detectar mitjançant citogenètica convencional, com translocacions, cromosomes derivatius o cromosomes marcadors. Les principals aplicacions d’aquesta tècnica són les següents: 
  • Caracterització citogenètica d’alteracions cromosòmiques de cèl·lules tumorals (neoplàsies hematològiques i tumors sòlids).
  • Caracterització citogenètica d’alteracions cromosòmiques de línies cel·lulars humanes. 
  • Caracterització citogenètica d’alteracions cromosòmiques de línies cel·lulars de ratolí.

Aquestes tres tècniques poden veure’s complementades per la tècnica de microarrays (Affymetrix ®) mitjançant la hibridació de chips de citogenètica.

Contacte

Responsable:
Blanca Espinet(ELIMINAR)

Tel:
93 248 35 21

Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte