Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

17/11/2020 - Nota de premsa

Els paràmetres nutricionals de pacients amb càncer de pulmó i MPOC podrien predir la seva supervivència a 10 anys

Nivells baixos d’aquests paràmetres, junt amb altres factors com el tabaquisme, es van associar amb una pitjor supervivència després de l’operació

Dra Esther Barreiro. Font: IMIM

Els paràmetres nutricionals com l'índex de massa corporal i analítiques com els nivells d'albúmina i proteïnes totals quantificats prèviament a una cirurgia de càncer de pulmó en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) prediu la seva supervivència al cap de 10 anys, independentment dels factors lligats al tumor i/o a la cirurgia del tòrax. Així ho reflecteix un treball d'investigadors del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i metges i investigadors del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar i del Grup de recerca en desgast muscular i caquèxia en malalties cròniques respiratòries i càncer de pulmó de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), publicat a la revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)  Archivos de Bronconeumología.

Els investigadors han estudiat l'estat nutricional dels pacients amb càncer de pulmó i MPOC que han de ser intervinguts, i la seva relació amb la supervivència futura després de l'operació.  Per això, han analitzat l'estat nutricional de 125 pacients procedents de l'Hospital del Mar, 87 d'ells amb MPOC i càncer de pulmó i 38 amb càncer però sense MPOC, abans de ser sotmesos a una cirurgia de tòrax. Els pacients es van seguir durant 10 anys amb la finalitat d'estudiar la seva supervivència de forma diferenciada segons la presència o no de MPOC.

Previ a la cirurgia es va procedir a l'avaluació dels següents paràmetres: índex de massa corporal (IMC), paràmetres sanguinis com l'albúmina i els nivells de proteïnes totals, així com altres paràmetres clínics (història tabàquica, estadificació del càncer i el subtipus histològic, la gravetat de la MPOC, la funció pulmonar i la teràpia adjuvant).

A l'estudi, els nivells baixos dels paràmetres d'índex de massa corporal, albúmina i proteïnes totals es van associar amb una menor supervivència a 10 anys, especialment als pacients amb càncer de pulmó i portadors d'una MPOC.  Així mateix, factors associats com el tabaquisme van contribuir a una mortalitat més gran.

Segons explica Esther Barreiro, investigadora del CIBERES, pneumòloga de l'Hospital del Mar, investigadora de l'IMIM i autora responsable del treball, "en aquesta mostra de pacients amb càncer de pulmó i bon estat nutricional, l'IMC i els nivells d'albúmina i proteïnes en sang mesurats abans de l'operació van predir la supervivència, especialment en aquells amb MPOC". "Aquestes troballes -indica- són clínicament rellevants, ja que els valors d'aquests  paràmetres nutricionals estaven dins dels rangs normals a la majoria dels pacients analitzats". Per aquest motiu,  s'ha d'incloure una avaluació nutricional preoperatòria exhaustiva a l'estudi de pacients amb càncer de pulmó, particularment a aquells amb obstrucció pulmonar crònica.

Els pacients amb MPOC i sarcopènia, amb menor potencial regeneratiu dels  seus músculs esquelètics

Així mateix, investigadors del mateix grup del CIBERES han estudiat que els pacients amb MPOC greu i sarcopènia (pèrdua de massa i funció muscular) presenten una disminució del potencial regeneratiu dels seus músculs esquelètics respecte dels pacients amb la mateixa malaltia respiratòria, però sense sarcopènia, fet que posa en evidència la rellevància de l'avaluació de l'estat nutricional, així com de la massa i la funció muscular, especialment la de les extremitats inferiors, dels pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica.

En aquest estudi publicat a la revista americana Journal of Cellular Physiology, els investigadors han trobat, en el vast lateral del múscul quàdriceps a 45 pacients amb MPOC  (26 i 14 amb i sense sarcopènia, respectivament) un increment de marcadors d'apoptosi (mort cel·lular) i de la miostatina i un dèficit important en la capacitat regenerativa del múscul dels pacients amb sarcopènia (potencial regeneratiu disminuït de les cèl·lules satèl·lit), així com alteracions greus a l'estructura muscular.

Segons indica la Dra. Esther Barreiro, "tots aquests canvis detectats poden condicionar en gran manera la resposta a l'entrenament a l'exercici dels pacients amb MPOC greu i sarcopènia. Per això, s important incloure l'avaluació de l'estat nutricional i de l'estat dels músculs, especialment els de les extremitats inferiors als pacients amb MPOC, molt concretament aquells que poden ser tributaris de ser entrenats a l'exercici".

Articles de referència:

Preoperative body weight and albumin predict survival in patients with resectable lung neoplasms: role of COPD

J Tang, V Curull, D Ramis-Cabrer, X Duran, A Rodríguez-Fuster, R Aguiló Espases, E Barreiro. Arch Bronconeumol 2021 (in press). Impact factor: 4.957, Q1, Respiratory System. https://www.archbronconeumol.org/es-preoperative-body-weight-albumin-predict-avance-S0300289620302568

Deficient muscle regeneration potential in sarcopenic COPD paitents: Role of satellite cells

A Sancho-Muñoz, M Guitart, DA Rodríguez, J Gea, J Martínez-Llorens, E Barreiro. J Cell Physiol 2021 (in press). Impact factor: 5.546, Q1, Physiology, Q2, Cell Biology. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcp.30073

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte