Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

21/01/2020 - Nota de premsa

Nou marcador de protecció contra la infecció per citomegalovirus en pacients trasplantats renals

Una simple anàlisi de sang podria contribuir a orientar el tractament antiviral que s’administra a aquests pacients

La infecció per citomegalovirus és una patologia d'alta prevalença entre els pacients que s'han sotmès a un trasplantament renal. Estudis realitzats a l'Hospital del Mar i a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (es poden consultar aquí http://bit.ly/2XBycFF), indiquen que afecta fins al 30% dels malalts durant els 6 mesos posteriors a la intervenció. Per aquest motiu, trobar elements que puguin actuar de marcadors de risc d'infecció per aquest virus és de gran importància. Un equip de metges de l'Hospital i d'investigadors de l'IMIM, ha demostrat el paper que un tipus de cèl·lula del sistema immunitari, les cèl·lules NK (Natural Killers, en anglès) que expressen un receptor (NKG2C), tenen a l'hora de predir el risc de desenvolupament de la infecció, complementant el marcador convencional existent, basat en l'anàlisi dels limfòcits T.

La infecció per citomegalovirus és molt habitual a la població, sense que, en molts casos, el virus provoqui cap afectació a la salut. Però a situacions en què el sistema immunitari es troba afeblit, com és el cas d'un trasplantament on es pauta tractament immunosupressor per evitar el rebuig, es pot produir infecció de novo o reactivació del virus. En aquests casos, la infecció pot provocar simptomatologia clínica. A més, la infecció s'ha relacionat amb l'aparició d'altres problemes a llarg termini (rebuig crònic de l'empelt i patologia cardiovascular). Per aquest motiu, els pacients amb més risc reben un tractament profilàctic amb la intenció de prevenir la malaltia.

En aquest context, "conèixer el paper de les cèl·lules NK i dels limfòcits T pot permetre establir millor, abans del trasplantament, el risc d'infecció per citomegalovirus, i així modificar les estratègies de tractament", explica la Dra. Marta Crespo, una de les autores principals de l'estudi, cap de secció de Trasplantament Renal del Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar i investigadora del Grup de recerca en Nefropaties de l'IMIM. En aquest sentit, aquest treball podria ajudar a regular el tractament preventiu en alguns pacients, reduint els seus efectes secundaris.

Alguns dels membres de l'equip que ha realitzat l'estudi. D'esquerra a dreta, Michelle Ataya, Laura Llinàs, Marta Crespo, Dolores Redondo i Miguel López-Botet
 

Amb una anàlisi de sang
La presència a la sang de les cèl·lules NK amb el receptor NKG2C varia a diferents persones, incrementant-se a les que han patit la infecció per citomegalovirus, contribuint a fer que el sistema immunitari controli millor la possible reactivació del virus. Com destaca l'últim firmant del treball, el Dr. Miguel López-Botet, cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital del Mar, coordinador del Grup de recerca en Immunitat i infecció de l'IMIM i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, "tenir aquestes cèl·lules contribueix a protegir l'individu de la progressió de la infecció per citomegalovirus després del trasplantament".

Al respecte, el Dr. López-Botet recorda que, de la mateixa manera, cal tenir molt present l'important paper que juguen altres cèl·lules del sistema immunitari, els limfòcits T. En resum, apunta que "hem avançat en el coneixement dels mecanismes de control de la infecció posterior al trasplantament, la qual cosa podria portar al desenvolupament d'un nou biomarcador per a definir el risc i millorar la intervenció terapèutica".

L'estudi va analitzar dades de 145 pacients sotmesos a un trasplantament de ronyó, dels quals, en 48 es va detectar infecció. Per mitjà d'anàlisis de sang, es va analitzar la presència de cèl·lules NK amb el marcador NKG2C i els seus nivells, confirmant que aquells pacients amb uns nivells més alts presentaven una protecció més elevada davant el citomegalovirus. Aquest fet permet disposar d'una prova senzilla i de baix cost que pot contribuir a predir el risc d'infecció per aquest virus en pacients trasplantats, en comparació amb les proves diagnòstiques disponibles en aquests moments. Els investigadors no han analitzat si aquests resultats són extrapolables a pacients sotmesos a altres tipus de trasplantament, però apunten que probablement s'hi podran aplicar les conclusions. 

Article de referència
Michelle Ataya, Dolores Redondo?Pachón, Laura Llinàs?Mallol, José Yélamos, Gemma Heredia, María J. Pérez?Sáez, Joan Vila, Marcel Costa?García, Dàlia Raïch?Regué, Carlos Vilches, Julio Pascual, Marta Crespo, Miguel López?Botet. Pretransplant adaptive NKG2C+ NK cells protect against cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2019; 00: 1- 14. https://doi.org/10.1111/ajt.15658

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte