Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

31/01/2012 - Informació institucional

El MARBiobanc obté la Certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma UNE – EN ISO 9001:2008

Font: IMIM

El MARBiobanc o Biobanc del Parc de Salut Mar, és una infraestructura de suport a la recerca que té com a principal missió la de garantir la qualitat, la traçabilitat i la seguretat en l’emmagatzemament de les mostres biològiques del Parc de Salut Mar destinades a la recerca, organitzades “com una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí” (Llei 14/2007 de 3 de juliol d’Investigació Biomèdica). Aquesta certificació suposa el reconeixement a la tasca desenvolupada en els dos últims anys per part del personal del Biobanc de l’IMIM i de l’Hospital del Mar per dotar d’infraestructura organitzativa i d’equipament al Biobanc. Durant l’últim any s’ha constituït el Comitè Científic del Biobanc, s’ha adscrit al Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) del Parc de Salut Mar com a Comitè Ètic del Biobanc i s’han desenvolupat tots els circuits de sol·licitud, registre i cessió de mostres humanes per a Recerca.

El MARBiobanc segueix les directrius que s’han publicat recentment en el Real Decreto 1716/2011 de 18 de novembre pel que s’estableixen les normes que han de regir la creació de col·leccions de mostres biològiques humanes per a recerca, el registre de les col·leccions al Registre Nacional de Biobancs i les condicions per a ser cedides amb finalitats de recerca d’una forma segura i protegint al màxim els drets dels donants. Totes les sol•licituds de mostres biològiques de pacients i donants custodiades al Biobanc han de ser cursades a través de la secretaria del MARBiobanc i són avaluades pels Comitès Ètic i Científic del Biobanc. La condició principal que han de complir aquestes mostres per a ser cedides és que disposin del corresponent consentiment informat del donant conforme les cedeix per al seu ús en recerca (Llei 14/2007 de 3 de juliol d’Investigació Biomèdica i Real Decreto 1716/2011 de 18 de novembre).

El catàleg de col·leccions disponibles es pot consultar a la web del Biobanc.

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte