Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

30/11/2009 - Informació general

L’atur, el baix nivell educacional i viure en parella agreugen la percepció de discriminació social en malalts mentals

El treball s’acaba de publicar al Journal of Affective Disorders

Investigadors de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar) han estudiat per primer cop, en l’entorn de l’estudi internacional ESEMeD, com les persones amb malaltia mental perceben el rebuig social i com els influeix això en el seu benestar i en el decurs de la malaltia. Les persones amb malaltia mental que se senten estigmatitzades tenen una pitjor qualitat de vida i més limitacions laborals i socials que les persones amb malaltia mental sense estigma.

És la primera vegada que un estudi d’abast internacional relaciona simultàniament l’impacte del rebuig social i la discriminació percebuda per les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental important. Algunes malalties mentals són degudes al distanciament del malalt de la resta de la població, sovint perquè el públic en general manifesta tenir més recança per als malalts mentals que per les persones amb discapacitats físiques.

Els resultats han revelat que, dels 815 participants amb clínica de malaltia mental en el darrer any i amb un grau de malaltia mental discapacitant, un 14,8 % han manifestat que s’havien sentit estigmatitzats per altres persones del seu voltant. Aquesta percepció es veu encara més agreujada quan el pacient està a l’atur, té un baix nivell cultural o conviu amb una altra persona. Igualment, s’ha observat una associació directa entre el grau de rebuig percebut i la baixa qualitat de vida, així com també limitacions laborals i socials concomitants importants.

Per arribar a aquests resultats, els investigadors han enquestat 815 persones amb algun tipus de malaltia mental i amb discapacitat provinents de sis països europeus, concretament d’Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Holanda i Itàlia, al voltant de dos qüestions fonamentals: la discriminació i l’avergonyiment. Les dades s’han obtingut a partir de la valoració de les limitacions físiques i socials dels subjectes estudiats.

Els autors conclouen que cal tenir en compte aquests resultats davant la malaltia mental per tal d’evitar situacions que afavoreixin l’estigma social ja que repercuteixen en un empobriment de la qualitat de vida del malalt. També senyalen que hauria de ser una prioritat per a la salut pública conscienciar la societat d’aquesta realitat i reduir els prejudicis a nivell educacional i laboral, així com incrementar la recerca en aquest camp.

Article de referència:“Perceived stigma among indivuals with common mental disorders” Journal of Affective Disorders 118 (2009) 180-185

Sobre el projecte ESEMED

L’European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) és el primer estudi a gran escala que recull, a nivell Europeu, informació sobre la prevalença, els factors de risc, la discapacitat i l’ús de serveis sanitaris associats amb els trastorns de l’estat d’ànim, els d’ansietat i els relacionats amb l’abús d’alcohol. Els seus resultats han estat obtinguts a partir d’una mostra poblacional formada per 21.425 individus adults, no institucionalitzats, representatius d’una població total de més de 212 milions d’individus provinents d’Alemanya, Bèlgica, Espanya, Holanda i Itàlia. Els resultats d’ESEMeD proporcionen una base epidemiològica a partir de la qual reformar les polítiques de salut mental a Europa.

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte