Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Estratègia de Recursos Humans per als investigadors (HRS4R)

L’any 2005 la Comissió Europea (CE) va adoptar la Carta Europea per als Investigadors (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per al reclutament d’investigadors (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Aquests documents, que van dirigits als investigadors/es, institucions que els contracten i entitats finançadores del sector públic i privat, tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament d’una carrera investigadora atractiva on tots els investigadors/es tinguin els mateixos drets i obligacions amb independència del lloc on treballin dins la Unió Europea.

La Carta defineix les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors, ocupadors i organitzacions de finançament. L’objectiu és garantir una relació entre les parts que contribueixi a l’èxit en la generació, transferència i intercanvi de coneixements, i al desenvolupament professional dels investigadors des de les primeres etapes. El Codi, és un conjunt de principis i requisits a seguir pels ocupadors i finançadors en la contractació de personal investigador.

L’Estratègia de Recursos Humans per als investigadors (HRS4R) és una iniciativa de la Comissió Europea creada per donar suport a les institucions en el procés d’implementació del Charter & Code en les seves pràctiques i polítiques. El distintiu “HR Excellence in Research” identifica a les institucions que han estat reconegudes per la CE com a centres de recerca que fomenten un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables.

L’estratègia HRS4R consta de 5 passos:

  • Anàlisi interna sobre el compliment dels principis del Charter & Code (Gap Analysis).
  • En base als resultats, desenvolupament de la pròpia estratègia de recursos humans pels investigadors concretada en un Pla d’Acció que cal publicar a la web institucional.
  • Revisió de l’anàlisi interna i del pla d’acció, i reconeixement per part de la Comissió Europea. El reconeixement permet l’ús del distintiu “HR Excellence in Research”.
  • Implementació de les accions i autoavaluació del procés després de 2 anys.
  • Avaluació externa després de 4 anys i renovació del reconeixement.

A inicis de l’any 2014, el CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i tots els centres que en formen part s’adhereixen a la HRS4R (annex 1). L’IMIM, com a centre CERCA aposta per la implementació del Charter & Code i l’aplicació dels seus principis i requeriments. Amb aquest objectiu, el mateix any 2014 adquireix el compromís i inicia el seu propi procés d’acreditació per ser reconegut amb el distintiu d’Excel·lència dels Recursos Humans en la Investigació.

HRS4R IMIM-Pla d'Acció

Contacte

FIMIM

Tel:
93 316 04 00

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte