Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Informació econòmica

Estructura de les despeses en capítols pressupostaris del grup IMIM 2006
  Aportació IMAS Recursos Externs Total Recursos
Ordinari % Finalista % Total %  
CAP. I Remuneració de Personal 3.393.547 79,2% 5.264.163 45,3% 8.657.710 54,5%
CAP.II Compra de béns i serveis 812.160 19,0% 3.863.002 33,3% 4.675.161 29,4%
CAP.III Despeses financeres 0 0,0% 33.921 0,3% 33.921 0,2%
CAP. IV Tranferències corrents (beques) 77.355 1,8% 897.735 7,7% 975.091 6,1%
CAP. VI Inversions reals 0 0,0% 1.557.167 13,4% 1.557.167 9,8%
Total despeses i trans. corrents 4.283.062 100,0% 11.615.988 100,0% 15.899.050 100,0%
  Amortitzacions i insolvències 402.469   264.733   667.202  
  Tributs 0   15   15  
  Ajuts Concedits 0   0      
  Facturació Interna IMAS 140.517   0   140.517  
  Despeses extraordinàries -3.978   31.858   27.880  
Total pressupost despeses 4.822.070   11.912.595   16.734.665  
Procedència dels recursos externs del grup IMIM
  2003 2004 2005 2006 2005 / 2004
Euros % Euros % Euros % Euros % %  
Projectes competitius 5.053.481,18 56,4% 5.053.481,18 56,4% 6.454.664,04 62,8% 7.660.897,68 62,0% 18,7%
Ministeri de Sanitat i Consum 2.885.996,07 32,2% 2.885.996,07 32,2% 3.171.778,89 30,9% 3.513.953,80 28,4% 10,8%
Generalitat de Catalunya 179.778,22 2,0% 179.778,22 2,0% 134.493,09 1,3% 1.154.262,54 9,3% 758,2%
Unió Europea 811.993,08 9,1% 811.993,08 9,1% 1.197.352,37 11,6% 1.064.823,85 8,6% -11,1%
Ministeri d'Educació i Ciència 894.746,90 10,0% 894.746,90 10,0% 797.474,04 7,8% 440.443,68 3,6% -44,8%
Altres projectes competitius 280.966,91 3,1% 280.966,91 3,1% 1.153.565,65 11,2% 1.487.413,81 12,0% 28,9%
 
Serveis contractats i altres 3.903.791,77 43,6% 4.008.369,14 44,2% 3.823.431,01 37,2% 4.703.460,37 38,0% 23,0%
Assaigs clínics 1.143.406,99 12,8% 1.553.962,76 17,1% 1.417.042,34 13,8% 1.285.809,71 10,4% -9,3%
Convenis amb empreses 1.401.969,80 15,7% 804.383,10 8,9% 865.129,84 8,4% 1.131.756,77 9,2% 30,8%
Anàlisis dòping i control de qualitat 1.008.469,01 11,3% 954.261,82 10,5% 716.379,12 7,0% 1.113.312,90 9,0% 55,4%
Donacions 204.044,28 2,3% 512.069,27 5,7% 550.236,15 5,4% 906.614,72 7,3% 64,8%
Altres ingressos 145.901,69 1,6% 183.692,19 2,0% 274.643,56 2,7% 265.966,27 2,2% -3,2%
 
Total ingressos 8.957.272,95 100,0% 9.655.596,72 100,0% 10.278.095,05 100,0% 12.364.358,05 100,0% 20,3%

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte