Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Agenda

5/03/2024

Developing strategies for locoregional delivery of therapeutic RNA in pancreatic cancer and lung fibrosis

Sala Xipre 13:00 h

Us convidem al pròxim Hospital del Mar Research Institute Seminar, que tindrà lloc el dimarts 5 de març a les 13:00 h. El títol serà "Developing strategies for locoregional delivery of therapeutic RNA in pancreatic cancer and lung fibrosis" i anirà a càrrec de David Oupický, PhD. Professor and Parke-Davis Chair in Pharmaceutics Center for Drug Delivery and Nanomedicine Fred & Pamela Buffett Cancer Center University of Nebraska Medical Center.

Resum

La recent sèrie d'aprovacions reguladores de les teràpies d'ARN ha provocat un augment dels esforços per ampliar l'espectre de malalties tractables amb ARN. Tanmateix, per millorar substancialment l'accessibilitat clínica de les teràpies d'ARN, el desenvolupament de mètodes de lliurament avançats segueix sent essencial. Aquest seminari destacarà els nostres esforços per accelerar el descobriment i el desenvolupament de sistemes de lliurament d'ARN basats en polímers i nanopartícules bioactius dirigits a la xarxa de quimiocines. La nostra discussió se centrarà en enfocaments innovadors de combinació dirigits per CXCR4 dissenyats per al tractament intraperitoneal del càncer de pàncrees i el tractament per inhalació de la fibrosi pulmonar.

______________________________________________________________

We invite you to the next Hospital del Mar Research Institute Seminar, which will take place on Tuesday March 5 at 13:00 h. The title will be "Developing strategies for locoregional delivery of therapeutic RNA in pancreatic cancer and lung fibrosis" by David Oupický, PhD. Professor and Parke-Davis Chair in Pharmaceutics Center for Drug Delivery and Nanomedicine Fred & Pamela Buffett Cancer Center University of Nebraska Medical Center.

Abstract

Recent string of regulatory approvals of RNA therapies have sparked a surge in efforts to broaden the spectrum of RNA-treatable diseases. However, to substantially enhance the clinical accessibility of RNA therapies, the development of advanced delivery methods remains essential. This seminar will spotlight our efforts in expediting the discovery and development of RNA delivery systems based on chemokine-network targeted bioactive polymers and nanoparticles. Our discussion will center on innovative CXCR4-directed combination approaches designed for intraperitoneal treatment of pancreatic cancer and the inhalation treatment of lung fibrosis

Poster

More events

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact