Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Agenda

30 d'octubre de 2019

III Optimizing Immunotherapy New Approaches, Biomarkers, Sequences and Combinations

Auditori PRBB (80:30 a 16:30)

El 30 d'octubre es farà a l'Auditori del PRBB la tercera edició del curs Optimizing Immunotherapy: New Approaches, Biomarkers, Sequences and Combinations.La inscripció és gratuïta i es farà per ordre d'inscripció.

El programa és el següent:

08:30 - 09:00 Registration

09:00 - 09:05 Welcome and opening. Joaquim Bellmunt

09:05 - 09:30 Combination immunotherapy: Challenges and Future Trends. Luis Álvarez-Vallina

09:30 - 11:00 TABLE 1. Immunotherapy in the clinic, focused on long term survival. Moderator: Alejo Rodríguez-Vida

09:30 - 09:45 Melanoma. Clara Montagut

09:50 - 10:05 Lung. Ernest Nadal

10:10 - 10:25 Genitourinary. Pablo Maroto

10:25 - 10:40 Other IO indications. Juan Martín Liberal

10:40 - 11:00 Discussion

11:00 - 11:20 Coffee

11:20 -13:40 TABLE 2. Biomarkers in immunotherapy. Moderator: Joan Albanell

11:20 - 11:35 PDL1 as a predictive biomarkers: pros and cons. Núria Juanpere

11:40 - 11:55 Predictive value of the Mutational load, neoantigens and clonal antigens. Somatic and germline genomic alterations. Ana Vivancos

12:00 - 12:15 RNA Signatures as predictive biomarker. Júlia Perera

12:20 - 12:35 Microbiome as predictor of benefit and toxicity. Guillem Arguiles

12:40 - 12:55 How to analyze genomic data for immunotherapy appliances. Núria López-Bigas

13:00 - 13:15 TMB. Blood based biomarkers. Liquid biopsy. Beatriz Bellosillo

13:20 - 13:40 Discussion

13:40 - 14:30 Lunch

14:30 -16:40 TABLE 3. Futures perspectives on immunotherapy. Moderator: Edurne Arriola

14:30 - 14:45 Combination and sequencing: with radiation therapy, with chemotherapy and with targered therapies. Josep Ma Piulats

14:50 - 15:05 CAR T-cells. Sonia Guedan

15:10 - 15:30 Discussion

15:35 - 15:50 New biomarkers in the IO era. Joaquim Bellmunt

15:55 - 16:30 First line treatment of RCC. Hans Hammers

16:30 Closing remarks. Joaquim Bellmunt


Secretaria tècnica: 

A/A Fernando Ochoa
T. 934 703 513
fochoa@meetingpharma.com
www.meetingpharma.com

Tots els actes

III Optimizing Immunotherapy New Approaches, Biomarkers, Sequences and Combinations

Vincles relacionats

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte