Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Vols ajudar a avançar la ciència? Fes-te voluntari

Estudi FINALITZAT

MyPeBS: un estudi europeu sobre la detecció precoç personalitzada

MyPeBS és un estudi internacional, aleatoritzat, obert i multicèntric que avalua l'eficàcia d'una estratègia de detecció precoç del càncer de mama basada en el risc individual de cada dona en comparació amb les estratègies de detecció precoç actuals del país. Hi participen 6 països i és un dels més importants del món.

Les dones seran sotmeses a una estratègia de detecció precoç diferencial durant 4 anys i després d'una mamografia al final de l'estudi, tornaran a la pràctica habitual dels programes de detecció precoç. El principal criteri de valoració de l’estudi es mesurarà al final dels quatre anys d’intervenció.

A més, es recolliran dades de seguiment durant 15 anys des de l'inici de l'estudi per avaluar la incidència acumulada de càncer de mama a llarg termini i la supervivència específica del càncer de mama.

Les participants a l'estudi hauran d’emplenar un qüestionari i després seran aleatoritzades (a l'atzar per un ordinador) en un d'aquests dos grups:

Grup estàndard: Les participants se sotmetran a l’estratègia de detecció precoç de càncer de mama segons les directrius nacionals: una mamografia cada 2 anys entre els 50 i els 69 anys.

Grup basat en el risc: Les participants se sotmetran a una estratègia de detecció precoç segons un calendari personalitzat basat en el seu risc estimat a 5 anys de desenvolupar càncer de mama: una mamografia cada 1-4 anys segons el risc i amb ecografia o sense en funció de la densitat mamària. El risc es calcula recollint variables personals de la dona i prenent una mostra de saliva per obtenir informació genètica.

Tots els estudis

<p>Estudi MyPeBS</p>

Criteris d’inclusió: 

Dones (hagin nascut dones o no)


Edat de 40 a 70 anys (inclusivament)


Disposades i capaces de complir les visites programades, les proves de laboratori i altres procediments de l'assaig.


Capaces de proporcionar un consentiment informat per escrit obtingut abans de fer qualsevol procediment relacionat amb el protocol.


Comprensió suficient de qualsevol dels idiomes utilitzats a l'estudi.


 

Criteris d’exclusió:

Antecedents personals de càncer de mama, ja sigui invasiu o carcinoma ductal in situ (CDIS).


Història prèvia de lesió mamària atípica, carcinoma lobular in situ o irradiació de la paret toràcica.


Condició coneguda o sospita d'una predisposició de molt alt risc al càncer de mama: mutació a la línia germinal de BRCA1/2, PALB2, TP53 o equivalent. 


Antecedents de mastectomia bilateral.


Troballa anormal recent a la mama en el marc d'un estudi (lesió clínicament sospitosa o imatge BI-RADS 4 o 5).


Trastorns psiquiàtrics o d'altres tipus que no siguin compatibles amb el compliment dels requisits del protocol i el seguiment.


Dones que no tenen intenció de fer un seguiment durant 4 anys.


 

 

Hospital del Mar Research Institute

Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona
Vegeu la situació al Google Maps
Tel: 93 316 04 00 · Fax: 93 316 04 10