Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Vols ajudar a avançar la ciència? Fes-te voluntari

Estudi FINALITZAT

EEGDS: Estudi d'activitat neural en adults amb Síndrome de Down

En models animals de síndrome de Down s'ha vist que hi ha hiperactivat el sistema endocannabinoide i que al mateix temps presenten una concentració més gran de endocannabinoides en plasma en comparació amb persones amb desenvolupament intel·lectual típic. Les alteracions en les oscil·lacions neurals en persones que consumeixen substàncies derivades de la cànnabis estan ben descrites i pensem que les alteracions que s'observaran en persones amb síndrome de Down podrien ser similars però, voldríem poder demostrar-ho amb
la realització d'aquest estudi.

Es necessitarà fer l'estudi amb 24 subjectes sans amb neurodesenvolupament considerat com a normotípic i amb 24 subjectes amb síndrome de Down. Es requereix la realització d'una visita inicial de valoració de l'estat de salut per mitjà d'una entrevista clínica, una extracció de sang i un electroencefalograma (EEG) per descartar alteracions que interfereixen en les oscil·lacions neurals que volem avaluar a l'estudi, com per exemple, focus epilèptics.

Si el voluntari és seleccionat segons els criteris del protocol de l'estudi, es citaria un dia a la Unitat de Recerca Clínica per realitzar tres EEG: un en estat de repòs i dos fent al mateix temps algunes tasques cognitives per ordinador o tauleta tàctil. Aquest prova enregistrarà l'activitat del teu cervell per mitjà d'unes ones que interpretarà un neurofisiòleg. En aquest estudi no hi ha cap tractament, cap intervenció terapèutica ni cap visita de seguiment.

En cas de voler participar, et farem un qüestionari telefònic per descartar, abans de venir al centre, si presentes alguna malaltia o consumeixes alguna substancia/medicament que pugui interferir en els resultats de l'estudi i que formen part dels criteris d'exclusió.

Per fer l'estudi necessitaràs passar una revisió inicial (entre 1 i 4 hores) a la Unitat, i venir un altre dia per a fer els electroencefalogrames (entrada a les 8h i sortida aproximada a les 16 h). 

L'estudi es realitza seguint un protocol aprovat pel Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) del PSMAR.

Tots els estudis

<p>Estudi EECG</p>

CRITERIS D'INCLUSIÓ

Voluntaris sans amb desenvolupament normotípic o amb síndrome de Down


Edat entre 18 i 35 anys


Pes entre 50 i 100 kg


Hospital del Mar Research Institute

Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona
Vegeu la situació al Google Maps
Tel: 93 316 04 00 · Fax: 93 316 04 10