Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Control del dopatge a l’esport Rosa Ventura

Tornar

Administració d'oxígen

Eritropoietina: En l'actualitat s'està treballant en algunes substàncies endògenes que la indústria farmacèutica produeix mitjançant la recombinació, especialment eritropoietina (EPO) (INN: epoetina) i NESP (INN: darbepoetina), amb l'objectiu de caracteritzar les seves diferències respecte a l'hormona produïda de forma endògena. Especialment, estem interessats a estudiar les diferències en la glicosilació, que s'han observat mitjançant la focalització isoelèctrica però que encara han d'explicar-se. Els informes de problemes autoimmunitaris causats per l'administració d'aquells preparats farmacèutics demostren que els perfils de glicosilació, principal diferència entre el producte exògen i l'endògen, poden ser clau des del punt de vista de la seguretat. Aquesta caracterització també implica el desenvolupament de metodologies aplicables a altres àmbits de l'anàlisi bioquímica o a altres substàncies subjectes a circumstàncies similars.

Actualment també estem intentant desenvolupar anticossos monoclonals contra l'àcid N-glicolilneuramínic, un monosacàrid present únicament en el material recombinant, amb l'objectiu de desenvolupar una tècnica de sensibilitat (ELISA, immuno PCR, RT-immuno PCR). Els plans futurs es basen en el desenvolupament de metodologies instrumentals (bàsicament MS) per a detectar la presència de modificacions en la glicosilació de proteïnes (per exemple, sulfatació, fosforilació), el més probable les fraccions responsables de les diferències entre la EPO endògena i l'exògena. També ens centrarem en la excreció urinària específica de EPO i com s'introdueixen aquests canvis després de la seva secreció dels ronyons.

La teràpia gènica està avançant com una de les teràpies importants del segle XXI per a detectar una aplicació correcta de la teràpia gènica, pel que l'expressió de la proteïna objecte d'estudi és de vital importància per a l'èxit de l'enfocament. Seria realment desitjable un mètode de detecció no invasiu per a l'aplicació satisfactòria de la teràpia gènica. En l'àmbit de l'esport, la detecció diagnòstica de l'aplicació de la teràpia gènica també podria utilitzar-se per a impedir la mala pràctica d'una eina mèdica tan important (dopatge genètic). El projecte IMAGENE està dirigit a aprendre més sobre aquesta capacitat de diagnòstic, en coordinació amb els principals grups de genètica i imatge.

Pel que es refereix a l'abús sanguini, l'objectiu consisteix a desenvolupar mètodes per a detectar l'abús de les transfusions sanguínies en els esportistes. S'estudiaran dos enfocaments: el primer es basa en la detecció dels agents contaminants presents en les borses per a emmagatzemar sang o concentrats de leucocits; les concentracions d'aquests agents contaminants i els seus metabòlits haurien de ser més elevades en els fluids corporals d'individus subjectes a transfusions, en comparança amb els subjectes que no reben transfusions. El segon enfocament es basa en la detecció de marcadors de l'envelliment dels leucocits per l’emmagatzematge de sang en subjectes que reben transfusions.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte