Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Metabolòmica Aplicada

L'activitat del Laboratori d'Investigació en Metabolòmica Aplicada es pot dividir en dues grans línies de treball.

Desenvolupament i aplicació d'estratègies metabolòmiques per a la detecció de biomarcadors de diferents estats patològics.

L'objectiu principal d'aquesta línia d'investigació és el desenvolupament de metodologia analítica adequada per a la detecció de canvis produïts en rutes metabòliques d'interès i l'aplicació d'aquesta metodologia a diferents àrees d'interès sanitari. Així, s'han desenvolupat metodologies de metabolòmica dirigida i de metabolòmica no dirigida. S'han aplicat aquestes metodologies a diferents camps d'aplicació.

En el cas de metabolómioca dirigida, s'estan estudiant alteracions en l'esteroidogénesis en diversos estats com:

  • Porfíria aguda intermitent. S'ha observat un desequilibri en la producció adrenal d'esteroides i una correlació positiva entre aquest desequilibri i el pronunciat de la malaltia. Aquest estudi està emmarcat en un projecte finançat per l'ISCIII en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona.
  • Exposició nocturna a la llum. S'ha vist un augment de progestàgens en treballadors nocturns. Aquest desequilibri hormonal pot estar relacionat amb la possible implicació de treball nocturn amb càncers hormono dependents reconeguda per l'OMS. Aquest estudi està emmarcat dins el projecte Hormonit i es realitza en col·laboració amb el ISGlobal.

Addicionalment, dins d'aquest camp s'han obert col·laboracions per al diagnòstic prenatal de malalties relacionades amb l'esteroidogénesis (en col·laboració amb la universitat de Birmingham) i per determinar l'efecte del desequilibri d'hormones esteroidees en el retard en el creixement fetal (en col·laboració amb l'IDIBAPS).

Les estratègies de metabolòmica dirigida relacionades amb la determinació de neurotransmissors s'estan aplicant a diferents camps com:

  • Porfíria aguda intermitent. S'ha observat un desequilibri en el metabolisme del triptòfan augmentant la producció de kinurenina. Aquest estudi segueix en desenvolupament i està emmarcat en un projecte finançat per l'ISCIII en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona.
  • Predicció de l'efecte de noves substàncies psicoactives. S'està avaluant els canvis produïts en el metaboloma per l'administració de substàncies psicoactives. Basat en aquests canvis s'etiquetaran les substàncies en diferents grups. Aquest projecte s'emmarca dins del projecte PREDICT finançat per la Comissió Europea.
  • Efecte de la separació maternal sobre la concentració cerebral de neurotransmissors. S'han vist canvis en les concentracions cerebrals de neurotransmissors després de la separació maternal. Aquest projecte es realitza en col·laboració amb el Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament de la UPF.

A més, s'està ampliant el nombre de rutes metabòliques estudiades en estratègies de metabolòmica dirigida. Concretament, s'estan optimitzant mètodes per a la quantificació dels metabòlits del cicle de Krebs i dels àcids conjugats a glicina. S'aplicaran aquests mètodes per avaluar la deficiència energètica i el paper de modulador de la glicina en diferents camps d'aplicació.

Finalment, dins el desenvolupament d'estratègies metabolòmiques no dirigides, s'han desenvolupat estratègies de metabolòmica guiada per a la detecció de metabòlits en fase II.

S'ha establert contactes per explorar les possibilitats de la metabolòmica oberta per a la detecció de marcadors implicats en diferents camps com la síndrome alcohòlica fetal (en col·laboració amb el Grup d'Investigació infància i entorn de la FIMIM) o la detecció de rutes metabòliques específiques per Plasmodium (en col·laboració amb la Universitat Jaume i i amb la unitat de nanomalaria de l'IBEC)

Elucidació de formes alternatives de conjugació i avaluació de la seva rellevància clínica.

Dins d'aquesta línia d'investigació s'han descobert diversos progestàgens conjugats amb cisteïna i s'ha establert el seu origen gonadal i/o adrenal. A més, s'ha demostrat que l'excreció urinària d'aquests compostos pateix un marcat ritme circadià. S'estan avaluant tant els canvis en la quantitat de metabòlits excretats com les alteracions observades en la fase del ritme circadià. Aquest estudi està emmarcat dins el projecte Hormonit i es realitza en col·laboració amb el ISGlobal.

D'altra banda, s'ha desenvolupat un mètode de metabolòmica guiada per a la detecció de metabòlits bis-sulfats. S'està utilitzant aquesta metodologia per a la detecció de marcadors diagnòstics de malalties relacionades amb l'esteroidogénesis (en col·laboració amb la universitat de Birmingham).

D'altra banda, s'ha descobert la presència de conjugats amb àcid succínic després de l'administració de substàncies psicoactives com la mefedrona. S'està aprofundint en el origen i es pretén avaluar la rellevància clínica d'aquest tipus de conjugats.

Contacte

Lab Leader:
Oscar Pozo(ELIMINAR)

Tel:
93 3160480

Dr. Aiguader, 88, 2ª Planta
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte