IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Immunitat i infecció Miguel López-Botet

Miguel López-Botet (veure CV) va desenvolupar la seva activitat professional com a facultatiu especialista al servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari de la Princesa (Universitat Autònoma de Madrid, 1985-1999). El 2000 va ser nomenat catedràtic d'Immunologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona). Des de 2006, exerceix el càrrec de director de l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) i és cap de servei d'Immunologia (2007).

Àmbit de la investigació: receptors de les cèl·lules Natural Killer (NK) en la resposta immunitària innata 

Des de fa més de 20 anys l'interès del grup s'ha centrat en l'estudi de les cèl·lules "Natural Killer" (NK) humanes, implicades en la resposta immunitària innata enfront de determinades infeccions i tumors. Les funcions d'aquests limfòcits estan regulades per diferents receptors inhibidors i activadors. El coneixement de la genètica, distribució i funció d'aquestes molècules, i dels seus corresponents lligands, resulta essencial per entendre el paper biològic de les cèl·lules NK, així com la seva possible aplicació en immunoteràpia. Entre les contribucions més rellevants de l'equip en aquest camp destaquen la caracterització dels receptors CD94/NKG2 i ILT2 (LIR1, CD85j, LILRB1), que reconeixen específicament molècules del sistema HLA de classe I.

Actualment estudiem el paper de les cèl · lules NK en la resposta enfront del citomegalovirus (CMV) humà, causant d'una infecció freqüent i persistent. Encara que en general passa desapercebuda, la infecció pel CMV és una complicació important en pacients amb immunodeficiències o sotmesos a tractaments immunosupressors (per exemple trasplantaments). Durant el embaràs, la infecció congènita per CMV pot provocar seqüeles neurològiques greus. Per altra banda, hi ha evidències que el CMV pot accelerar l'envelliment del sistema immunitari i contribuir al desenvolupament de l'aterosclerosi.

El nostre grup va descriure originalment que la infecció pel CMV pot promoure una important reconfiguració del compartiment NK, tant en individus sans com en certes condicions patològiques. Actualment s'estudien els mecanismes subjacents aquest procés, així com les seves possibles implicacions en el desenvolupament de la resposta immunitària enfront d'altres infeccions i tumors.

Contacte

Coordinador:
Miguel López-Botet

Tel:
93 316 07 80

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

Vincles relacionats

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte