IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Nefropaties Julio Pascual

Tornar

Patogènia de la nefropatia diabètica

1.- L’enzim conversor de l'angiotensina 2 (ECA2) i el seu paper en la nefropatia diabética.

La nefropatia diabètica (DN) és la causa principal d’insuficiència renal crònica terminal en els països desenvolupats. El bloqueig del Sistema Renina Angiotensina (SRA) amb l’enzim conversor de l’angiotensina (ECA) i l’antagonista del receptor tipus 1 de l’angiotensina II (ARA2) redueix la progressió del dany renal. En l’última dècada, el descobriment de l’enzim conversor de l’angiotensina 2 (ECA2) afegeix un nou nivell de complexitat de la via del SRA. L’ECA2 està localitzat en diferents òrgans i s’expressa abundantment en el ronyó. La seva principal funció és degradar els pèptids de l’angiotensina I i II. Estudis previs han demostrat que en els glomèruls, l’ECA2 està principalment localitzat en les cèl·lules epitelials glomerulars (podòcit) i en les cèl·lules mesangials, mentre que l’ ECA està localitzat en les cèl·lules endotelials. En el model experimental de diabetis tipus 2, en els ratolins db/db, s’observa un desequilibri en l’expressió glomerular de l’ECA2/ECA amb una reducció de l’expressió de l’ECA2 i un augment de l’expressió de l’ECA.

Ens proposem estudiar l’expressió del SRA intrarrenal en els ratolins diabètics no obesos (NOD), un model de diabetis molt similar a la nefropatia diabètica tipus I en humans. Així, analitzarem l’expressió renal de l’ECA i l’ECA2 en els ratolins diabètics NOD. A més, testarem si l’administració d’insulina és capaç de prevenir el desenvolupament de la nefropatia diabètica i l’efecte d’aquesta en l’expressió renal de la ECA/ECA2 en el ratolí diabètic NOD.

2.- Efecte de la insulina en l'expressió de l’ECA2 en cultius de cèl·lules epitelials glomerulars (podòcits).

S’ha demostrat la presència de l’ECA2 en les cèl·lules glomerulars epitelials (podòcits) i mesangials de ronyons de ratolins diabètics db/db. Amb la finalitat d’ampliar les troballes esmentades en relació a la importància de l’ECA2 en el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) intrarenal en la nefropatia diabètica, en aquest projecte ens centrarem en l’estudi del SRAA intrapodocitari, cèl·lula clau en el desenvolupament d’albuminúria i nefropatia diabètica. Creiem que l’estudi de l’efecte de la insulina en l’expressió a nivell transcripcional i postranscripcional de l’ECA2 en el podòcit, ens ajudarà a elucidar l’efecte de la hiperglicèmia en l’expressió del SRA intrapodocitari.

3.- Efecte de les diferències de gènere en la nefropatia diabètica en els ratolins amb deleció del gen de l'ECA2.

Estudis clínics i experimentals suggereixen que hi ha diferències de gènere en la incidència, prevalença i progressió de la malaltia renal crònica. En aquest projecte tractarem d’aclarir si aquestes diferències estan associades amb alteracions en el Sistema Renina Angiotensina (SRA), centrant-nos en l’estudi de ratolins amb deleció del gen de l’ECA2 i diabètics, després de l’administració d’estreptozotocina (STZ).

Estudiarem l‘efecte de les diferències de gènere en el ronyó (excreció urinària d’albúmina i patologia renal) després d’induir diabetis amb estreptozotocina en el ratolí amb deleció del gen de l’ECA2. Addicionalment, estudiarem l’efecte de les diferències de gènere en l’estrès oxidatiu i l’apoptosi. Si el SRA està implicat en l’augment de la incidència i progressió de les malalties renals cròniques en homes, estratègies dirigides a inactivar el SRA ajudaran a retardar la progressió de la malaltia.

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte