IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Nefropaties Julio Pascual

El Grup de Recerca en Nefropaties (GREN) pretén contribuir a dilucidar els mecanismes implicats en l’aparició i la progressió de les malalties renals mitjançant la recerca preclínica en models in vivo i in vitro. Aquests models ens permeten estudiar els mecanismes moleculars implicats en aquests procesos i identificar dianes terapèutiques i noves estratègies contra les nefropaties.

El grup de recerca en nefropaties concep la recerca en Nefrologia amb un enfocament traslacional i clínic, i per tant el seu segon objectiu és aprofundir en noves estratègies i dianes terapèutiques mitjançant la realització d’assaigs clínics controlats i projectes observacionals d’elevat interès, participant-hi en tots els nivells possibles de compromís: com a promotors, investigadors principals, col·laboradors en projectes multicèntrics i desenvolupant projectes propis.

La nostra recerca està orientada principalment cap a les malalties renals com la nefropatia diabètica o la poliquistosi, a més de la hipertensió arterial refractaria i la cerca de biomarcadors en la insuficiència renal aguda i crònica. En l’actualitat, el trasplantament renal és el tractament d’elecció en el pacient amb insuficiència renal terminal. Per aquest motiu, ens centrem en l’estudi de la resposta immunològica humoral i cel·lular en el pacient portador d’un empelt renal, un estudi traslacional que ens ajudarà a optimitzar el tractament immunosupressor post-trasplantament.

Línies de recerca 

  • Patogènia de la nefropatia diabètica. Més
  • Variants genètiques en nefropaties. Més
  • Fisiopatologia, factors de risc i biomarcadors en nefropaties. Més 
  • Trasplantament renal i resposta immune. Més

El Grup de Recerca en Nefropaties (GREN) desenvolupa diversos assaigs clínics en fases IB/IV, el més important dels quals, que s’inicia el 2011, és:

Controlled, Randomized, Prospective, Double-Blind, Multicenter, Phase I/II, Dose-Escalation Study of the Safety, PK, and Clinical Activity of I5NP for Prophylaxis of Delayed Graft Function in Patients Undergoing Deceased Donor Kidney Transplantation. Més

Contacte

Coordinador:
Julio Pascual

Tel:
93 248 31 62

Fax:
93 248 33 73

Pg. Marítim 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte