IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Recerca biomèdica en malalties del cor Josep Comín

El Grup Emergent de Recerca Biomèdica en Malalties del Cor (GREC) està integrat en el programa de Recerca sobre Processos Inflamatoris i Cardiovasculars de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Està format per professionals de la salut vinculats al maneig de les malalties cardiovasculars i en concret de les malalties cardíaques. La majoria dels professionals pertanyen al Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar encara que també compta amb professionals de la Medicina Familiar i Comunitària de la nostra àrea de referència. Consta de 25 membres entre investigadors, investigadors postdoctorals i predoctorals, col·laboradors i tècnics sanitaris i administratius.

Objectius Científics: A partir de la pràctica clínica en cardiologia, formular hipòtesis de recerca que permetin una caracterització epidemiològica, fisiopatològica i terapèutica de les malalties del cor. La vocació del grup, que és multidisciplinar, és la de generar nou coneixement científic que connecti la recerca bàsica, en col·laboració amb altres grups del Programa, amb els aspectes més pràctics de l’assistència als pacients, per tal de bastir una filosofia de recerca translacional amb impacte en la reducció de la morbi-mortalitat de les malalties cardíaques. Aquest objectiu s’ha de materialitzar en publicacions biomèdiques d’impacte i en consecució de finançament competitiu.

Objectius Tecnològics: En aquest aspecte, el grup vol actuar com a pol innovador en la incorporació en nous avenços tecnològics en el procés de diagnòstic, estratificació de risc i gestió dels pacients amb malaltia cardíaca. En aquest àmbit és un objectiu prioritari la generació de nou coneixement que sigui patentable.

Objectius Educacionals: El grup constitueix un motor indispensable per la difusió del coneixement científic entre els professionals de la cardiologia en formació, ja sigui en l’àmbit de l’especialització com en l’àmbit de pregrau i postgrau. És també un objectiu intrínsec del grup, la difusió del coneixement en les malalties del cor a personal sanitari no especialista, al pacients afectes i a la societat en general.

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte