IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Recerca biomèdica en malalties del cor- Docència

Màster en Insuficiència cardíaca

És un màster (www.masterinsuficienciacardiaca.com) de formació no presencial, de la Universidad Católica de San Antonio (www.ucam.edu) en col·laboració amb la Sociedad Española de Cardiología (www.secardiologia.es), la Sociedad Española de Medicina Interna (www.fesemi.org) i el Grup Menarini (www.menarini.es).

L’objectiu del màster és capacitar als estudiants per adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a la pràctica de la medicina lligada a la Insuficiència Cardíaca d’una forma científica, actualitzada, segura i eficaç. Els continguts docents es desenvoluparan seguint els fonaments de la medicina basada en l’evidència i l’aprenentatge a través de problemes.

El Màster en Insuficiència Cardíaca té una duració de 18 mesos i acredita 60 crèdits ECTS equivalents a 1.500 hores de formació no presencial per afavorir l’accés formatiu independentment del lloc on es desenvolupi la labor professional, permetent una major flexibilitat d’horaris i l’adaptació individual als estils d’aprenentatge. Durant el curs 2013 – 2014, en la seva 1ª Edició, el coordinador del grup de recerca biomèdica en malalties del cor (Dr. Josep Comín Colet) és també coordinador d’aquesta formació de postgrau.

Màster de Cardiologia

És un màster (www.mastercardiologia.com) de formació no presencial, de la Universidad Miguel Hernández de Elche (www.umh.es) en col·laboració amb la Sociedad Española de Cardiología (www.secardiologia.es) i el Grup Menarini (www.menarini.es).

L’objectiu del màster és capacitar als estudiants per adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a la pràctica de la medicina de la patologia cardiovascular d’una forma científica, actualitzada, segura i eficaç. Els continguts docents es desenvoluparan seguint els fonaments de la medicina basada en l’evidència i l’aprenentatge a través de problemes.

Per aconseguir aquest objectiu, es crearà un fons docent constantment revisat i actualitzat sobre la patologia cardiovascular, compost per uns mòduls homologables que permeten una revisió complerta de la patologia cardiovascular, i que serviran per desenvolupar les habilitats de comprensió i lectura crítica de qualsevol publicació.

El Màster de Cardiologia té una duració de 12 mesos lectius, i es composa de 6 mòduls no presencials independents que es cursen a distància a través d’internet en un entorn virtual d’aprenentatge. L’estructura està orientada a l’adquisició de coneixements i habilitats necessàries per a la solució de problemes i casos clínics reals. Cada mòdul consta de 5 temes i cadascun d’ells acredita 50 hores lectives, equivalents a 2 crèdits ECTS.

El Dr. Josep Comín Colet, participa com a professor en el mòdul d’Insuficiència Cardíaca des de l’inici d’aquest programa de postgrau, l’any 2011.

Contacte

Coordinador:
Josep Comin

Tel:
93 316 07 17

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 80, 1er pis
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte