IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Epidemiologia de les drogues d'abús Antonia Domingo

El Grup de Recerca en Epidemiologia de les Drogues d’Abús realitza estudis que permetin conèixer la magnitud del problema del consum de les drogues en la població, així com contribuir a l’estudi de les seves conseqüències i de l’adequació dels tractaments emprats.

D’aquesta manera es fan estudis aplicant diverses metodologies estadístiques per estimar la prevalença (quantitat de persones que en consumeixen en un període determinat) i la incidència (les que han iniciat el consum en un període concret) del consum de substàncies a Barcelona i també a tot l’Estat. Altres estudis analitzen els problemes relacionats o derivats del consum d’aquestes substàncies, com són la comorbiditat (tenir algun altre trastorn a més del que s’estudia, en el nostre cas, els trastorns per ús de substàncies), psiquiàtrica o d’altra naturalesa, i la mortalitat.També estem col.laborant en estudis que miren de trobar instruments per detectar, en diferents entorns, trastorns derivats del consum de substàncies i possibles problemes psiquiàtrics associats. Hem estudiat també l’efectivitat dels tractaments per a aquests pacients.

El grup de recerca en epidemiologia de les drogues d'abús és un grup petit que col.labora amb altres grups del Programa d’Epidemiologia i Salut Pública i també amb grups d’altres programes, així com amb grups de recerca d’altres institucions. També aporta els seus coneixements sobre epidemiologia de les drogues d’abús a diferents organismes oficials, nacionals i internacionals, com la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, la “Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas” o l’”European Monitoring Center for Drug and Drug Abuse” EMCDDA. Pertany a la Red de Trastornos Adictivos.

Els objectius del grup són:
  • Contribuir al coneixement de la magnitud i l’impacte d’aquest problema de salut per tal de poder orientar les accions sanitàries adequades.
  • Contribuir a l’avaluació de l’efectivitat dels programes de tractament per a aquesta població.
  • Ajudar a que es pugui disposar d’eines vàlides per detectar problemes per l’ús de substàncies i trastorns psiquiàtrics, en diferents poblacions i contexts.

Contacte

Coordinadora:
Antonia Domingo

Tel:
93 316 07 00

Fax:
93 316 07 97

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte