IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Ciutats saludables i justícia ambiental Isabelle Anguelovski

La línia de recerca del grup se centra en els determinants socials que fan possible unes ciutats més saludables i justes, i en els impactes socials i sobre la salut que resulten de les iniciatives de planificació urbana, en particular aquelles destinades a crear ciutats més verdes, sostenibles i resilients. Molts dels nostres estudis examinen les desigualtats ambientals i sanitàries resultants de les decisions i les intervencions en la planificació, i la mesura en què les accions, les polítiques i les decisions de planificació de la comunitat són capaces d'abordar aquestes desigualtats. També analitzem com les ciutats integren els riscos, els impactes i les emergències sanitàries en la seva planificació i política urbanes, les limitacions a què s'enfronten per situar la salut, l'equitat sanitària i els serveis sanitaris en el centre de les agendes polítiques, les decisions de planificació i la implementació, i les oportunitats per centrar la planificació i el desenvolupament urbans en la salut.

Més recentment, hem integrat la recerca sobre les amenaces combinades de l'emergència climàtica i la COVID-19. Aquesta recerca avalua els beneficis per al benestar i la salut de recents intervencions ambientals estratègiques recents (mobilitat sostenible i activa; jardins en terrats i zones comunitàries; espais públics, i parcs infantils) que responen a aquestes amenaces ambientals i sanitàries. També prestem especial atenció al repte que suposa l'equitat per a aquells residents que són especialment vulnerables pel que fa tant als impactes climàtics com a les conseqüències físiques i mentals de la pandèmia, i a les intervencions centrades en la salut que aquestes emergències han desencadenat.

Els estudis empírics de l'equip es basen en un mètode mixt que combina la recerca espacial, quantitativa i qualitativa en ciutats de països del Nord i del Sud que inclouen Europa Occidental, els Estats Units, el Canadà i l’Amèrica Llatina. Reunim la teoria de la salut pública i l'equitat sanitària, la planificació urbana, les polítiques públiques, la sociologia urbana i ambiental i la geografia urbana. Des de juny de 2016, aquesta recerca es desenvolupa en el marc del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability .

Alguns dels nostres projectes recents inclouen:  

 • Anàlisi de l’organització veïnal per a la millora de les condicions de salut mediambiental i de l'equitat en salut en barris marginals i de baixos ingressos de Boston, Barcelona i l'Havana.  
 • Anàlisi de l'impacte social i ambiental de les iniciatives comunitàries destinades a crear entorns urbans més saludables i a desenvolupar economies de baix nivell de carboni en l’àmbit dels aliments, residus, energia i mobilitat. Aquesta investigació es porta a terme a Barcelona, Roma, Aberdeen, Berlín i Oulu a través del projecte TESS del Programa FP7.
 • Anàlisi de la millora sostenible i equitativa de barris marginals de Rio i Medellín. La nostra atenció se centra en la provisió d'espais públics i verds i en l'accés equitatiu als aliments.
 • Anàlisi de les desigualtats en salut i ambientals generades per les intervencions en planificació de l'ús del sòl per a l'adaptació al clima, a Boston, Nova York, Nova Orleans, Durban, Jakarta, Dhaka, Manila, Surat, Santiago i Medellín.  
 • Avaluació de l'impacte social dels espais verds i de la creació de parcs a Barcelona.  
 • Anàlisi de les implicacions de la situació socioeconòmica, raça i ètnia per a comprendre i abordar les desigualtats en salut a Nova York.

Projectes actuals rellevants:

 • Optimisation of Urbanising Environments for Population Health (OPTIMUM), Wellcome Trust. IP líder: M. Nieuwenhuijsen (CREAL); Co-IPs: A. Plasencia (ISGlobal), W. Maas (TU Delft), I. Anguelovski (UAB), E. Chu (UvA), S. Rueda (BCNecologia), C. Tonne (CREAL), G. Lopez-Casasnovas (UPF), C. Dora (WHO), R. Suriñach (UN-Habitat) 2016 (39.490 Euros), Co-PI.
 • Projecte I+D+I, MINECO, Espanya (CSO2015-65066-R) “En las fronteras de lo urbano: Desposesión, resiliencia y resistencia en espacios” 2016-2020 (20.500 Euros), Co-IP.
 • Maria de Maetzu, Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya, 2016-2020 (2 milions d’Euros), IP Co-responsable.
 • ERC Starting Grant, GREENLULUS Classificat #1 pel comitè SH3, Investigador Principal, European Research Council, 2016-2021 (1,5 milions d’ Euros), IP  
 • Contracte Ramon y Cajal, Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya, 2016-2021, IP.
 • FP7 ENVIRONMENT Collaborative grant, TESS (Towards European Societal Sustainability), Commissió Europea, 2013-2016 (396.134 Euros), UAB IP.

Publicacions rellevants

Llibre  

Articles

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte