Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

Avaluació de l’estat de salut de la població general espanyola mitjançant la Classificació Internacional de Funcionament, Discapacitat i Salut (CIF)

Equip investigador: Montse Ferrer (IP), Olatz Garin, Jordi Alonso, Josué Almansa, José María Valderas, Alarcos Cieza.

Objectiu: La finalitat del projecte és l’aplicació i avaluació de la Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i de la Salut (CIF) com estructura per l’anàlisi de l’estat de salut i la discapacitat de la població general. Objectius específics:

  1. Desenvolupar models de correspondència o enllaç (mapping) entre la CIF i els principals instruments genèrics de QVRS utilitzats per la mesura de la salut de la població.
  2. Avaluar la fiabilitat i validesa d’aquests models de correspondència o enllaç.
  3. Obtenir els valors de gravetat dels codis de la CIF en el contínuum jeràrquic, unidimensional i additiu de Salut-Discapacitat.
  4. Identificar els punts òptims de tallat per la definició de discapacitat segons el model CIF i la seva correspondència amb cada instrument genèric de QVRS estudiat.

Metodologia: El Projecte Europeu de Salud Mental ESEMeD és un estudi transversal (2001-2002) d’una mostra representativa de la població general espanyola de més de 18 anys (n=5.473 individus). L’estudi de discapacitat i salut en l’àmbit clínic i de rehabilitació del projecte europeu MHADIE és longitudinal i inclou 1119 pacients de 12 trastorns crònics. L’ESEMeD incloïa 3 mesures genèriques de QVRS: el SF-12, el EQ-5D i el WHO-DAS-II. L’estudi clínic MHADIE incloïa la Check list de la CIF, el SF-36, el WHO-DAS-II i el WHOQOL-8.

Resultats:

  • S’ha realitzat la cerca bibliogràfica i revisió crítica sobre models d’anellatge o conversió de la CIF per instruments de CVRS. Creació de les noves variables corresponents als codis CIF de la base de dades de l’estudi ESEMED-Espanya.
  • L’instrument WHODAS ha estat identificat com el més proper al model conceptual teòric que hi ha darrera del CIF, i s’ha realitzat l’estudi de les propietats mètriques del WHODAS inclòs en l’estudi europeu MHADIE.
  • L’estudi de la estructura de ‘Capacity’, ‘Performance’ i ‘Environmental factors’ de la CIF mitjançant l’ Anàlisi factorial Exploratori i Anàlisi Factorial Confirmatori ha donat suport a la seva unidimensionalitat.
  • S’ha realitzat l’estudi de l’estructura de l’enquesta Nacional de Discapacitat de 1997 mitjançant anàlisi factorial exploratori. Els resultats varen indicar una manca de dimensionalitat necessària per a la creació de puntuacions continues.

Estat: Realització de nous anàlisis, i a la vegada disseminació de resultats. Dos manuscrits en vies de publicació i diverses presentacions a congressos ja realitzades: Congrés de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (Juny 2007; i Març 2009), 14th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research (Octubre 2007) i III European Congress of Methodology (Juliol 2008).

Paraules clau: Discapacitat, Mesures de resultats percebuts pels pacients, Característiques mètriques.

Finançament: ISCIII_FIS PI 06157 y PI 051542.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte