Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Teràpia molecular del càncer Joan Albanell

Tornar

Laboratori de biomarcadors

Amb el Dr. Federico Rojo com a capdavanter . El Dr Rojo s’ha incorporat l’any 2007 i és autor d’aportacions seminals en el camp dels estudis farmacodinàmics i de biomarcadors en càncer, en treballs duts a terme amb el Grup d’ Oncologia del Hospital Vall d’Hebron des de 1999. El Dr. Coromines es un patòleg sènior de reconeguda experiència en la recerca translacional en càncer de mama. S’ha incorporat al grup la Dra. Montserrat Arumí, patóloga amb dedicació preferent a la recerca i que va fer la tesi doctoral a New York Hospital. Dins d’aquest laboratori es compta amb Alba Dalmases, llicenciada en biologia, i Sílvia Menéndez, tècnic de laboratori. El laboratori de biomarcadors té com a principals objectius: 

  • La identificació de marcadors de resposta a teràpies biològiques 
  • Estudis farmacodinàmics

Els marcadors de resposta identifiquen aquelles molècules que aporten valor predictiu en pacients amb càncer tractats amb teràpies biològiques dirigides contra dianes específiques. Aquests marcadors ajuden a identificar la població que es beneficiarà o serà resistent a aquests tractaments. Alguns d’aquests marcadors també aporten valor pronòstic de la malaltia i identifiquen subgrups de pacients que presentaran una pitjor evolució clínica. El coneixement d’aquests marcadors s’obté mitjançant estudis preclínics i es validen sobre mostres de pacients tractats en el context d’assaigs clínics.

Els estudis farmacodinàmics tenen com a objectiu determinar i quantificar l’activitat biològica d’un fàrmac sobre la seva diana terapèutica quan aquest s’administra a pacients (in vivo). Aquests estudis permeten determinar el rang de dosis que produeix el màxim efecte biològic sobre la diana i adicionalment analitzar els efectes biològics sobre la diana i sobre les seves vies de senyalització.

La farmacodinàmica ha sigut de gran utilitat en el desenvolupament racional de noves teràpies del càncer i s’ha incorporat en assaigs amb teràpies biològiques en desenvolupament. El laboratori disposa d’ un ampli panell optimitzat de marcadors per demostrar els efectes de les teràpies sobre les seves dianes, utilitzant diverses tècniques. A més a més, s’ han desenvolupat models ex vivo de càncer per estudiar aquests efectes de las teràpies directament sobre tumors humans.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte